16:23 Sverige MITT
672
Släda
Vägarbete
Avslutad: 16:21
Väg 672 från Släda till Pottäng i riktning mot Pottäng
Lednings/ telearbete.
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info & Karta
Väg 672 från Släda till Pottäng i riktning mot Pottäng
Lednings/ telearbete.
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Just nu pågår 237 vägarbeten.
837
Saladamm
Vägarbete
Väg 837 från Saladamm till Skälby båda riktningarna
Byte av vägtrumma. Vägen avstängd mellan Ösby och Skälby.
Preliminär sluttid: 2022-07-30 16:00
Mer info & Karta
Byte av vägtrumma. Vägen avstängd mellan Ösby och Skälby.
Ytterhogdals
Vägarbete
E45 från Ytterhogdals Kyrka till Vitvattskrogen båda riktningarna
Broreparation i höjd med Överhogdal. Vägen är avstängd, följ skyltad omledning. Observera att sluttiden är preliminär och kan komma att ändras.
Preliminär sluttid: 2022-07-05 18:00
Mer info & Karta
Broreparation i höjd med Överhogdal. Vägen är avstängd, följ skyltad omledning. Observera att sluttiden är preliminär och kan komma att ändras.
50
Långsjön
Vägarbete
Väg 50 från Långsjön till Floda båda riktningarna
Trumbyte vid Kvarndammen, vägen helt avstängd med omledning.
Preliminär sluttid: 2022-07-25 16:00
Mer info & Karta
Trumbyte vid Kvarndammen, vägen helt avstängd med omledning.
331
Länsgräns
Beläggningsarbete
Väg 331 från Länsgr. Västernorrlands/Jämtlands län vid Norrånäs till Groningsbäck båda riktningarna
Beläggningsarbete utfört. Inväntar sopning. Risk för stenskott.
Preliminär sluttid: 2022-07-06 15:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete utfört. Inväntar sopning. Risk för stenskott.
531
Grånäs
Vägarbete
Väg 531 från Grånäs till Järna Kyrka båda riktningarna
Underhållsarbete av bron över Västerdalälven. Vägen är helt avstängd för fordonstrafik. Gång och cykeltrafik kan passera.
Preliminär sluttid: 2022-07-15 16:00
Mer info & Karta
Underhållsarbete av bron över Västerdalälven. Vägen är helt avstängd för fordonstrafik. Gång och cykeltrafik kan passera.
365
Graned
Beläggningsarbete
Väg 365 från Graned till Algotstorp båda riktningarna
Beläggningsarbete. Arbetet utförs mellan kl.19:00-06:00. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete. Arbetet utförs mellan kl.19:00-06:00. Begränsad framkomlighet.
914
Grycksbo
Vägarbete
Väg 914 från Grycksbo skola till Slogsvedslindan båda riktningarna
Förläggning av ny ledning. Del av korsning Svedjevägen Drottningvägen stängs av och leds om.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Förläggning av ny ledning. Del av korsning Svedjevägen Drottningvägen stängs av och leds om.
605
Saxdalen
Beläggningsarbete
Väg 605 från S Saxdalen till N Saxdalen båda riktningarna
Beläggningsarbete, Risk för stenskott.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete, Risk för stenskott.
509
Hästbo
Vägarbete
Väg 509 från Hästbo till Trafikplats Gävle S (197) båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
746
Johansborg
Vägarbete
Väg 746 från Johansborg till Månkarbo båda riktningarna
Underhåll av bro. Avstängning och omledning endast mellan klockan 22.00-05.00.
Preliminär sluttid: 2022-07-15 16:00
Mer info & Karta
Underhåll av bro. Avstängning och omledning endast mellan klockan 22.00-05.00.
70
Vägarbete
Väg 70 vid Rättvik, i båda riktningar.
Ledningsarbete
Preliminär sluttid: 2022-07-29 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete
536
Ilbäcken
Vägarbete
Väg 536 från Ilbäcken till Hulån båda riktningarna
Broarbete vid Hulån, vägen är avstängd vid bron
Preliminär sluttid: 2022-08-14 16:00
Mer info & Karta
Broarbete vid Hulån, vägen är avstängd vid bron
50
Mats-Knuts
Vägarbete
Väg 50 från Trafikplats Mats-Knuts till Backarondellen båda riktningarna
Nybyggnation av cirkulationsplats. Begränsad framkomlighet i södergående riktning och omledning i norrgående riktning.
Preliminär sluttid: 2024-10-31 16:00
Mer info & Karta
Nybyggnation av cirkulationsplats. Begränsad framkomlighet i södergående riktning och omledning i norrgående riktning.
853
Falun
Vägarbete
Väg 853 från Falun Dalavallen till Regementsvägen i Falun båda riktningarna
Byggnation av ny cirkulationsplats.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av ny cirkulationsplats.
986
Furuliden
Vägarbete
Väg 986 från Furuliden NO till Maklingsgärdet båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Ett körfält avstängt. Trafiken leds växelvis förbi.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Ett körfält avstängt. Trafiken leds växelvis förbi.
Näsviken
Vägarbete
E45 från Näsviken till Cirkulationsplats Strömsund båda riktningarna
Underhållsarbete på Strömsundsbron. Trafiken regleras med lots alternativt endast trafikljus. Under vissa helger avstängd bro mellan Fredag och Måndag. För information om vilka helger bron är avstängd - se information på: www.trafikverket.se.
Preliminär sluttid: 2023-07-30 16:00
Mer info & Karta
Underhållsarbete på Strömsundsbron. Trafiken regleras med lots alternativt endast trafikljus. Under vissa helger avstängd bro mellan Fredag och Måndag. För information om vilka helger bron är avstängd - se information på: www.trafikverket.se.
776
Borgvattnet
Vägarbete
Väg 776 från Borgvattnet till Länsgr. Västernorrlands/Jämtlands län vid Fullsjön båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
905
Amsbergs
Vägarbete
Väg 905 från Amsbergs kapell till Amsberg Oppibyn båda riktningarna
Avstängd väg i samband med ombyggnation av E16 och byggnation av vägport
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Avstängd väg i samband med ombyggnation av E16 och byggnation av vägport
332
Gålån
Vägarbete
Väg 332 från Gålån till Mäland båda riktningarna
Gålåbron avstängd för trafik på grund av skada i konstruktionen
Preliminär sluttid: 2022-11-01 16:00
Mer info & Karta
Gålåbron avstängd för trafik på grund av skada i konstruktionen
536
Långå
Vägarbete
Väg 536 från Långå till Skansen båda riktningarna
Underhållsarbete av bron över Ljusnan. Personbilar kan passera med begränsad framkomlighet. Tung trafik över 4ton hänvisas följa skyltad omledning.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Underhållsarbete av bron över Ljusnan. Personbilar kan passera med begränsad framkomlighet. Tung trafik över 4ton hänvisas följa skyltad omledning.
66
Ärnäs
Vägarbete
Väg 66 från Ö Ärnäs till Bu båda riktningarna
Nyanläggning av GC-bro över väg 66 vid Limedsforsen. Vägen är helt avstängd under arbetet.
Preliminär sluttid: 2022-10-03 16:00
Mer info & Karta
Nyanläggning av GC-bro över väg 66 vid Limedsforsen. Vägen är helt avstängd under arbetet.
66
Risätra
Vägarbete
Väg 66 från Risätra till Tandö båda riktningarna
Nybyggnation av gång- och cykelbro över riksväg 66. Trafik leds förbi arbetet via tillfällig väg.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 00:00
Mer info & Karta
Nybyggnation av gång- och cykelbro över riksväg 66. Trafik leds förbi arbetet via tillfällig väg.
Mora
Vägarbete
E45 från Cirkulationsplats Mora Noret till Mora Eldsläckarevägen båda riktningarna
Nybyggnation av genomfart i Mora, byggtrafik kan förekomma.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Nybyggnation av genomfart i Mora, byggtrafik kan förekomma.
E 4
Örnsköldsvik
Vägarbete
E4 från Cirkulationsplats Högland till Idbyfjärden i riktning mot Umeå
Ledningsarbete. Begränsad framkomlighet, skyddsfordon på vägen. Arbetet utförs vardagar kl.18:00 - 06:00.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Begränsad framkomlighet, skyddsfordon på vägen. Arbetet utförs vardagar kl.18:00 - 06:00.
Vägarbete
E4 vid Högakustenbron i riktning mot Gävle
Broarbete. Byte av belysning på huvudkabel. Ett körfält avstängt
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Broarbete. Byte av belysning på huvudkabel. Ett körfält avstängt
Fröland
Beläggningsarbete
E4 från Fröland till Trafikplats Saltvik (241) båda riktningarna
Fräsnings- och beläggningsarbete mellan Haga och Saltvik. Arbetet utförs kvälls- och nattetid vardagar mellan 20:00 - 06:00.Trafiken regleras med trafikljus och lots.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Fräsnings- och beläggningsarbete mellan Haga och Saltvik. Arbetet utförs kvälls- och nattetid vardagar mellan 20:00 - 06:00.Trafiken regleras med trafikljus och lots.
Välsta
Vägarbete
E4 från Välsta till Vattrång båda riktningarna
Byte av stolpar i mittvajerräcke. Trafik regleras med trafikljus och lots, risk för kortare stopp och köbildning. Arbetet sker vardagar kvälls- och nattetid 18-06
Preliminär sluttid: 2022-07-22 06:00
Mer info & Karta
Byte av stolpar i mittvajerräcke. Trafik regleras med trafikljus och lots, risk för kortare stopp och köbildning. Arbetet sker vardagar kvälls- och nattetid 18-06
E 4
Örnsköldsvik - Nordmaling
Vägarbete
E4 från Saluböle till Grundsunda båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
E 4
Umeå - Nordmaling
Vägarbete
E4 från Håknäs till Trafikplats Kungsvägen båda riktningarna
Ledningsarbete. Begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Begränsad framkomlighet
Vik
Vägarbete
E14 från Vik till Vikböle båda riktningarna
Byggande av gång och cykelväg. Arbetsfordon på vägen. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Byggande av gång och cykelväg. Arbetsfordon på vägen. Begränsad framkomlighet.
Fänforsen
Beläggningsarbete
E16 från Fänforsen till Cirkulationsplats Nordanholen båda riktningarna
Beläggningsarbete. Trafiken dirigeras med lots och trafikljus.
Preliminär sluttid: 2022-07-14 18:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete. Trafiken dirigeras med lots och trafikljus.
Länsgr.
Vägarbete
E16 från Länsgr. Dalarnas/Gävleborgs län vid Edsken till Cirkulationsplats Hofors båda riktningarna
Urgrävning av E16. Trafiken kommer förbiledas på tillfällig väg.
Preliminär sluttid: 2022-08-14 16:00
Mer info & Karta
Urgrävning av E16. Trafiken kommer förbiledas på tillfällig väg.
Djurås
Vägarbete
E16 från Cirkulationsplats Djurås till Täktbacken båda riktningarna
Kantstensarbete vid cirkulationsplats. Arbetet sker nattetid 18-06 med begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Kantstensarbete vid cirkulationsplats. Arbetet sker nattetid 18-06 med begränsad framkomlighet.
Djurås
Vägarbete
E16 från Cirkulationsplats Djurås till Täktbacken båda riktningarna
Byggnation av cirkulationsplats. Begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2022-08-31 06:00
Mer info & Karta
Byggnation av cirkulationsplats. Begränsad framkomlighet
Hagalund
Vägarbete
E16 från Cirkulationsplats Hagalund till Åkrerondellen båda riktningarna
Underhållsarbete i Backarondellen.Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-10-30 22:00
Mer info & Karta
Underhållsarbete i Backarondellen.Begränsad framkomlighet.
Tjärnarondellen
Vägarbete
E16 från Tjärnarondellen till Cirkulationsplats Hagalund båda riktningarna
Borrning under vägen i höjd med Tjärnarondellen. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Borrning under vägen i höjd med Tjärnarondellen. Risk för begränsad framkomlighet.
Länsgr.
Vägarbete
E16 från Länsgr. Dalarnas/Gävleborgs län vid Edsken till Cirkulationsplats Hofors båda riktningarna
Ombygnation av genomfart Hofors. Personal och arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-07-10 16:00
Mer info & Karta
Ombygnation av genomfart Hofors. Personal och arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
Länsgr.
Vägarbete
E16 från Länsgr. Dalarnas/Gävleborgs län vid Edsken till Cirkulationsplats Hofors båda riktningarna
Arbete med vattenledning. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-07-10 16:00
Mer info & Karta
Arbete med vattenledning. Risk för begränsad framkomlighet.
Trafikplats
Vägarbete
E16 från Trafikplats Sandviken V till Trafikplats Sandviken Ö båda riktningarna
Nybyggnation av Trafikplats E16 Tuna Sandviken. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Nybyggnation av Trafikplats E16 Tuna Sandviken. Begränsad framkomlighet.
Vägarbete
E16 från N Amsberg till Mellstarondellen båda riktningarna
Ombyggnation av befintlig E16 till mittseparerad väg. Anläggande av trafikplats. Begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av befintlig E16 till mittseparerad väg. Anläggande av trafikplats. Begränsad framkomlighet
50
Ludvika
Vägarbete
Väg 50 från Cirkulationsplats Ludvika till Klenshyttan i riktning mot Kopparberg
Vägbyggnation i Ludvika.
Preliminär sluttid: 2023-09-30 16:00
Mer info & Karta
Vägbyggnation i Ludvika.
50
Klenshyttan
Vägarbete
Väg 50 från Klenshyttan till Cirkulationsplats Ludvika båda riktningarna
Vägbyggnation. Arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2023-09-30 16:00
Mer info & Karta
Vägbyggnation. Arbetsfordon på vägen.
63
Vägarbete
Väg 63 vid Filipstad Södra, i båda riktningar.
Tryckning och subdragning av optokabel. 2 körfält öppna på väg 63 medans endast ett på väg 827
Preliminär sluttid: 2022-08-30 00:00
Mer info & Karta
Tryckning och subdragning av optokabel. 2 körfält öppna på väg 63 medans endast ett på väg 827
63
Hammarn
Vägarbete
Väg 63 från Hammarn till Hällefors båda riktningarna
Trädbevattning.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Trädbevattning.
63
Vägarbete
Väg 63 vid Hjulsjö, i båda riktningar.
Fasta arb.platser Trafiken kommer att regleras med Trafikljus eller Vakt förbi arbetet.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Fasta arb.platser Trafiken kommer att regleras med Trafikljus eller Vakt förbi arbetet.
63
Persberg
Vägarbete
Väg 63 från Persberg till Länsgr. Värmlands/Dalarnas län vid Svartnäs båda riktningarna
Lednings/telearbete. Trafiken styrs med trafiksignaler
Preliminär sluttid: 2023-03-30 00:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete. Trafiken styrs med trafiksignaler
66
Köarån
Vägarbete
Väg 66 från Köarån till Cirkulationsplats Lindvallen båda riktningarna
Broarbete. Bron vid Sälenstugan är avstängd för trafik.
Preliminär sluttid: 2022-08-14 16:00
Mer info & Karta
Broarbete. Bron vid Sälenstugan är avstängd för trafik.
66
Malungsfors
Vägarbete
Väg 66 från Malungsfors till Ö Ärnäs båda riktningarna
Nybyggnation av väg, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Nybyggnation av väg, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan.
66
Malungsfors
Vägarbete
Väg 66 från Malungsfors till Ö Ärnäs båda riktningarna
Inspektionsarbeten.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Inspektionsarbeten.
68
Beläggningsarbete
Väg 68 mellan Kärrbo och Oti, i båda riktningar.
Försegling mitträffla. Trafiken dirigeras med tma o skyltning.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Försegling mitträffla. Trafiken dirigeras med tma o skyltning.
68
Villahed
Vägarbete
Väg 68 från Villahed till Lumsen i riktning mot Storvik
Lednings/telearbete
Preliminär sluttid: 2022-07-30 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete
68
Lindsnäs
Vägarbete
Väg 68 från Trafikplats Lindsnäs till Dalahästen båda riktningarna
Broarbete. Reparation och underhåll. Ett körfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2022-09-06 16:00
Mer info & Karta
Broarbete. Reparation och underhåll. Ett körfält avstängt.
69
Landsbro
Vägarbete
Väg 69 från Landsbro till Uppbo Dalkullan i riktning mot Fagersta
Vägbelysningsarbete med tillhörande markarbeten
Preliminär sluttid: 2024-10-31 16:00
Mer info & Karta
Vägbelysningsarbete med tillhörande markarbeten
70
Vägarbete
Väg 70 vid Romme travbana båda riktningarna
Belysningsarbete i höjd med Romme travbana. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Belysningsarbete i höjd med Romme travbana. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
70
Vägarbete
Väg 70 vid Säter, i riktning mot Säter.
Anläggning av ny gång- och cykelbana. Följ skyltad omledning.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Anläggning av ny gång- och cykelbana. Följ skyltad omledning.
70
Säter
Vägarbete
Väg 70 från Säter Gustaf Adolfs vägen till Trafikplats Yttre Svärdsjö båda riktningarna
Nedsänkt hastighet till 80km/h på grund av trasigt vajerräcke längst sträckan.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Nedsänkt hastighet till 80km/h på grund av trasigt vajerräcke längst sträckan.
76
Vägarbete
Väg 76 vid Länsgräns Uppsala/Gävleborg, i båda riktningar.
Ledningsarbete
Preliminär sluttid: 2022-07-22 23:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete
76
Södra
Vägarbete
Väg 76 från Cirkulationsplats Södra Kungsvägen till Trafikplats Gävle S (197) båda riktningarna
Ogräsrensning i refuger och rondeller. Arbetet sker nattetid.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 06:00
Mer info & Karta
Ogräsrensning i refuger och rondeller. Arbetet sker nattetid.
83
Hälla
Vägarbete
Väg 83 från Hälla till Norrbyn båda riktningarna
Underhållsarbete på bron. Trafiken regleras med trafiksignal.
Preliminär sluttid: 2022-10-28 16:00
Mer info & Karta
Underhållsarbete på bron. Trafiken regleras med trafiksignal.
83
Albybyn
Vägarbete
Väg 83 från Albybyn till Ovansjö båda riktningarna
Beläggningsarbete på bron. Ett körfält avstängt
Preliminär sluttid: 2022-11-25 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete på bron. Ett körfält avstängt
84
Gryttjesbo
Vägarbete
Väg 84 från Gryttjesbo till Långbacka båda riktningarna
Reparation av beläggningsskador i höjd med Källbergsbo. Ett körfält avstängt, trafik regleras med skyddsfordon och vakt. Kortare stopp och köbildning kan förekomma.
Preliminär sluttid: 2022-07-08 18:00
Mer info & Karta
Reparation av beläggningsskador i höjd med Källbergsbo. Ett körfält avstängt, trafik regleras med skyddsfordon och vakt. Kortare stopp och köbildning kan förekomma.
84
Linsell
Vägskada
Väg 84 från Linsell till Glissjöberg båda riktningarna
Hål i vägbanan i höjd med Glissjöberg. Ett körfält avstängt i södergående riktning.
Preliminär sluttid: 2022-07-15 16:00
Mer info & Karta
Hål i vägbanan i höjd med Glissjöberg. Ett körfält avstängt i södergående riktning.
84
Vägarbete
Väg 84 vid Delsbo, i båda riktningar.
Lednings/telearb.
Preliminär sluttid: 2022-07-31 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearb.
84
Nötberget
Vägarbete
Väg 84 från Nötberget till Laforsen båda riktningarna
Ledningsarbete, arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete, arbetsfordon på vägen.
86
Selånger
Vägarbete
Väg 86 från Selånger till Kovlandsmon båda riktningarna
Arkeologisk utredning på valda sträckor mellan Silje-Kovland, Arbetet kommer utföras dagtid vardagar mellan 09-15.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 15:00
Mer info & Karta
Arkeologisk utredning på valda sträckor mellan Silje-Kovland, Arbetet kommer utföras dagtid vardagar mellan 09-15.
86
Strömås
Beläggningsarbete
Väg 86 från Strömås till Indals kyrka båda riktningarna
Beläggningsarbete med trafikljus och lots. Arbetet utförs vardagar 06-19.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete med trafikljus och lots. Arbetet utförs vardagar 06-19.
86
Vägarbete
Väg 86 vid Kovland, i båda riktningar.
Schaktarbete.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Schaktarbete.
86
Selånger
Vägarbete
Väg 86 från Selånger till Strömås båda riktningarna
Ombyggnation av vägsträckan genom Kovland. Ingen påverkan på trafiken.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av vägsträckan genom Kovland. Ingen påverkan på trafiken.
90
Fiskja
Beläggningsarbete
Väg 90 från Fiskja till Kramfors Öd båda riktningarna
Beläggningsarbete, arbetet sker nattetid från 18-05. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av trafikljus och lots.
Preliminär sluttid: 2022-10-28 00:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete, arbetet sker nattetid från 18-05. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av trafikljus och lots.
90
Hälledal
Vägarbete
Väg 90 från Hälledal Judebyvägen till Hälledal båda riktningarna
Mätning/Provtagning
Preliminär sluttid: 2022-08-01 16:00
Mer info & Karta
Mätning/Provtagning
90
Väja
Vägarbete
Väg 90 från Trafikplats Väja till Blästa i riktning mot Åsele
Räckesarbeten, arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2022-08-01 16:00
Mer info & Karta
Räckesarbeten, arbetsfordon på vägen.
90
Väja
Vägarbete
Väg 90 från Trafikplats Väja till Blästa i riktning mot Åsele
Arbete vid bussficka.
Preliminär sluttid: 2022-08-01 16:00
Mer info & Karta
Arbete vid bussficka.
90
Hälledal
Vägarbete
Väg 90 från Hälledal Judebyvägen till Ramvik i riktning mot Åsele
Räckesarbete på GC-väg.
Preliminär sluttid: 2022-08-01 16:00
Mer info & Karta
Räckesarbete på GC-väg.
233
Kärrbo
Beläggningsarbete
Väg 233 från Kärrbo till Köpingsvägen/Kyrkvägen båda riktningarna
Beläggningsarbete Fläckvis försegling, skyddsbil på plats.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete Fläckvis försegling, skyddsbil på plats.
256
Norberg
Vägarbete
Väg 256 från Norberg till Anntorpet båda riktningarna
Ledningsarbete. Vägen avstängd mellan Bergvägen 1 och Rönningstorpsvägen 1.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Vägen avstängd mellan Bergvägen 1 och Rönningstorpsvägen 1.
290
Vägarbete
Väg 290 vid Österbybruk, i båda riktningar.
Byggnation av cirkulationsplan i korsningen med väg 292.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av cirkulationsplan i korsningen med väg 292.
292
Vägarbete
Väg 292 vid Österbybruk, i båda riktningar.
Arbete i korsningen.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete i korsningen.
296
Kallmora
Vägarbete
Väg 296 från Kallmora till Skattungbyn båda riktningarna
Dikningarbete. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet. Arbetet pågår vardagar 07 - 16.
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info & Karta
Dikningarbete. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet. Arbetet pågår vardagar 07 - 16.
296
Gruvbyn
Vägarbete
Väg 296 från Gruvbyn till Kårböle i riktning mot Ytterhogdal
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
301
Silvberg
Vägarbete
Väg 301 från Silvberg till Dalbyn båda riktningarna
Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan
Preliminär sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan
301
Silvberg
Vägarbete
Väg 301 från Silvberg till Dalbyn båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen
Preliminär sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen
301
Silvberg
Vägarbete
Väg 301 från Silvberg till Dalbyn båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen.
301
Silvberg
Vägarbete
Väg 301 från Silvberg till Dalbyn båda riktningarna
Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan
Preliminär sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan
314
Ytterhogdal
Beläggningsarbete
Väg 314 från Ytterhogdal C till Länsgr. Västernorrlands/Jämtlands län vid Stensån båda riktningarna
Fräsning samt beläggningsarbete. Trafiken dirigeras med trafiksignal samt lots.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Fräsning samt beläggningsarbete. Trafiken dirigeras med trafiksignal samt lots.
320
Vägarbete
Väg 320 vid Kovland, i båda riktningarna
Trafiksignalsrglering för tillfällig väg över pendlarparkering. Risk för köbildning.
Preliminär sluttid: 2023-10-31 16:00
Mer info & Karta
Trafiksignalsrglering för tillfällig väg över pendlarparkering. Risk för köbildning.
320
Kovland
Vägarbete
Väg 320 från Kovland till Länsgr. Västernorrlands/Jämtlands län vid Sandnäset båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2023-01-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
320
Vägarbete
Väg 320 vid Kovland, i båda riktningar.
Schaktarbete.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Schaktarbete.
320
Kovland
Vägarbete
Väg 320 från Kovland till Gåltjärn båda riktningarna
Ombyggnad väg 86 - Kovland. Ingen påverkan på trafiken.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnad väg 86 - Kovland. Ingen påverkan på trafiken.
321
Vigge
Vägarbete
Väg 321 från Vigge till Bölåsen båda riktningarna
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
323
Bräcke
Vägarbete
Väg 323 från Bräcke till Nyhem S båda riktningarna
Trumbyten och dikesarbete mellan Bräcke och Nyhem
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Trumbyten och dikesarbete mellan Bräcke och Nyhem
336
Kallsedet
Vägarbete
Väg 336 från Kallsedet till Riksgräns SE/NO vid Finnsjön båda riktningarna
Lednings/telearb.
Preliminär sluttid: 2022-07-29 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearb.
339
Föllinge
Vägarbete
Väg 339 från Föllinge Edevallen till Ockeråbron båda riktningarna
Broarbete på bro över Hårkan, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Broarbete på bro över Hårkan, begränsad framkomlighet.
340
Bredbyn
Vägarbete
Väg 340 från Bredbyn till Häggsjövik båda riktningarna
Grävarbete i vägområdet. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-07-15 16:00
Mer info & Karta
Grävarbete i vägområdet. Risk för begränsad framkomlighet.
345
Strömsund
Vägarbete
Väg 345 från Cirkulationsplats Strömsund till Ulriksfors båda riktningarna
Byggnation av ny gång- och cykelväg mellan Strömsund och Ulriksfors. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-10-03 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av ny gång- och cykelväg mellan Strömsund och Ulriksfors. Begränsad framkomlighet.
346
Länsgräns
Beläggningsarbete
Väg 346 från Länsgr. Västernorrlands/Jämtlands län vid Långvattnet till Hoting båda riktningarna
Beläggningsarbete. Risk för stenskott.
Preliminär sluttid: 2022-07-08 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete. Risk för stenskott.
348
Vägarbete
Väg 348 vid Solberg, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
502
Krabbforsen
Vägarbete
Väg 502 från Krabbforsen till Yttermalungs kapell båda riktningarna
Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan.
Preliminär sluttid: 2023-01-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan.
504
Lillhärdal
Vägarbete
Väg 504 från Lillhärdal C till Gåsnäs båda riktningarna
Broarbete i Lillhärdal.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Broarbete i Lillhärdal.
504
Vägarbete
Väg 504 vid Levar, i båda riktningar.
Ledningsarbete i höjd med Levar.
Preliminär sluttid: 2022-10-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete i höjd med Levar.
504
Lillhärdal
Vägarbete
Väg 504 från Lillhärdal C till Gåsnäs båda riktningarna
Lednings/telearbete. Ett körfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete. Ett körfält avstängt.
505
Västamarken
Vägarbete
Väg 505 från Västamarken till Kylören i riktning mot Kylören
Lednings/telearbete, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-07-08 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete, begränsad framkomlighet.
511
Gim
Vägarbete
Väg 511 från Gim till Gim Ö båda riktningarna
Ledningsarbete, strax väster om korsning med väg 533.
Preliminär sluttid: 2023-03-01 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete, strax väster om korsning med väg 533.
512
Levar
Vägarbete
Väg 512 från Trafikplats Levar till Brattfors båda riktningarna
Ledningsarbete. Risk för begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Risk för begränsad framkomlighet
512
Vägarbete
Väg 512 mellan Vibo och Gräsmyr, i riktning mot Brattfors.
Lednings/ telearbete i Gräsmyr.
Preliminär sluttid: 2022-08-30 16:00
Mer info & Karta
Lednings/ telearbete i Gräsmyr.
512
Vägarbete
Väg 512 vid Torrböle, i båda riktningar.
Utbyte av rörbro.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Utbyte av rörbro.
522
Mom
Vägarbete
Väg 522 från Trafikplats Mom till Kungsgården båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
529
Grundsjön
Vägarbete
Väg 529 från Grundsjön till Gim båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
532
Gim
Vägarbete
Väg 532 från Gim till Torpshammars herrgård båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
533
Gäle
Vägarbete
Väg 533 från Gäle till Gim Ö båda riktningarna
Ledningsarbete. Byggtrafik kan förekomma på sträckan
Preliminär sluttid: 2023-03-01 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Byggtrafik kan förekomma på sträckan
536
Vägarbete
Väg 536 i Gävleborgs län.
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
539
Länsgräns
Vägarbete
Väg 539 från Länsgr. Gävleborgs/Västernorrlands län vid Stornaggen till Naggen båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
542
Järbo
Beläggningsarbete
Väg 542 från Järbo till Sand båda riktningarna
Beläggningsarbete. Trafiken regleras med lots.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 00:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete. Trafiken regleras med lots.
544
Vägarbete
Väg 544 i Västernorrlands län, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
547
Gillhov
Vägarbete
Väg 547 från Gillhov till Viken båda riktningarna
Lednings/ telearbete.
Preliminär sluttid: 2022-07-31 16:00
Mer info & Karta
Lednings/ telearbete.
553
Tirsta
Vägarbete
Väg 553 från Tirsta Ö till Torpshammars hpl båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
553
Torpshammars
Vägarbete
Väg 553 från Torpshammars hpl till Boda båda riktningarna
Byggutfart vid kraftledningsarbete
Preliminär sluttid: 2023-03-01 16:00
Mer info & Karta
Byggutfart vid kraftledningsarbete
560
Norrbo
Vägarbete
Väg 560 från Norrbo till Nyhammar båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Trafiken leds växelvis förbi arbetsplatsen.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Trafiken leds växelvis förbi arbetsplatsen.
562
Skönsmon
Vägarbete
Väg 562 från Cirkulationsplats Skönsmon till Sundsvall C båda riktningarna
Ombyggnation av Landsvägsallén och Kustvägen mellan Resecentrum och Nolby. Begränsad framkomlighet. Trafiken dirigeras med trafiksignal.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av Landsvägsallén och Kustvägen mellan Resecentrum och Nolby. Begränsad framkomlighet. Trafiken dirigeras med trafiksignal.
562
Vägarbete
Väg 562 i Västerbottens län, i båda riktningar.
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
562
Nolby
Vägarbete
Väg 562 från Nolby till Sundsvallsbron båda riktningarna
Ombyggnation av väg.
Preliminär sluttid: 2024-09-30 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av väg.
562
Nolby
Vägarbete
Väg 562 från Nolby till Sundsvall C båda riktningarna
Ombyggnation av Landsvägsallén och Kustvägen mellan Resecentrum och Nolby. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2023-09-30 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av Landsvägsallén och Kustvägen mellan Resecentrum och Nolby. Begränsad framkomlighet.
564
Nyhammar
Beläggningsarbete
Väg 564 från Nyhammar Folketshusvägen till Ställberget båda riktningarna
Beläggningsarbete. Trafiken regleras med vakt och lots
Preliminär sluttid: 2022-07-15 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete. Trafiken regleras med vakt och lots
564
Ammerön
Vägarbete
Väg 564 från Ammerön till Karlstjärn båda riktningarna
Hyvling och stenplockning. Arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Hyvling och stenplockning. Arbetsfordon på vägen.
568
Öre
Beläggningsarbete
Väg 568 från Öre till Kråken båda riktningarna
Beläggningsarbete. Risk för stenskott.
Preliminär sluttid: 2022-10-13 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete. Risk för stenskott.
575
Kvissle
Vägarbete
Väg 575 från Kvissle till Myrviken båda riktningarna
Grävning/tryckning av kabel i mark.
Preliminär sluttid: 2023-04-28 16:00
Mer info & Karta
Grävning/tryckning av kabel i mark.
583
Brattbergsbacken
Vägarbete
Väg 583 från Brattbergsbacken till Backa båda riktningarna
Kabelarbete i mark i höjd med Oppigården.
Preliminär sluttid: 2022-07-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark i höjd med Oppigården.
583
Altorp
Beläggningsarbete
Väg 583 från Altorp till Tosätter båda riktningarna
Beläggningsarbete. Begränsad framkomlighet,
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete. Begränsad framkomlighet,
583
Lindefallet
Vägarbete
Väg 583 från Lindefallet S till Lindefallet N båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
583
Lexvall
Vägarbete
Väg 583 från Trafikplats Lexvall till Cirkulationsplats Bönakrysset båda riktningarna
Ogräsrensning i refuger. Arbetet sker nattetid.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 06:00
Mer info & Karta
Ogräsrensning i refuger. Arbetet sker nattetid.
587
Vägarbete
Väg 587 vid Norrfors båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-10-10 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
591
Norrfors
Vägarbete
Väg 591 från Norrfors till Nordanås båda riktningarna
Arbete med vägtrummor
Preliminär sluttid: 2023-09-30 16:00
Mer info & Karta
Arbete med vägtrummor
591
Sörliden
Beläggningsarbete
Väg 591 från Sörliden till Västermyrriset båda riktningarna
Förstärkningsarbete inför asfaltering. Risk för stenskott. Välj om möjligt annan väg.
Preliminär sluttid: 2022-10-14 16:00
Mer info & Karta
Förstärkningsarbete inför asfaltering. Risk för stenskott. Välj om möjligt annan väg.
591
Nordanås
Vägarbete
Väg 591 från Nordanås till Långbäcken i riktning mot Västermyrriset
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-09-23 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
591
Nordanås
Vägarbete
Väg 591 från Nordanås till Långbäcken båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-09-28 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
591
Norrfors
Vägarbete
Väg 591 från Norrfors till Nordanås båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-10-10 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
591
Torpshammar
Vägarbete
Väg 591 från Torpshammar till Nordanede båda riktningarna
Ledningsarbete utanför vägområdet, byggtrafik kan förekomma
Preliminär sluttid: 2023-03-01 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete utanför vägområdet, byggtrafik kan förekomma
592
Nordanede
Vägarbete
Väg 592 från Nordanede till Länsgr. Västernorrlands/Jämtlands län vid Tivsjön båda riktningarna
Förstärkningsarbeten samt trumbyten mellan Nordanede och länsgräns Y / Z.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Förstärkningsarbeten samt trumbyten mellan Nordanede och länsgräns Y / Z.
594
Ålsta
Vägarbete
Väg 594 från Ålsta till Kläppgärde båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
597
Vägarbete
Väg 597 vid Sörnedansjö båda riktningarna
Kabelarbete i mark i Nedansjö.
Preliminär sluttid: 2022-08-26 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark i Nedansjö.
597
Fåker
Vägarbete
Väg 597 från Fåker till Bjärme båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
606
Saxdalen
Beläggningsarbete
Väg 606 från S Saxdalen till Malbacken båda riktningarna
Arbeten med vägbeläggning mellan Saxdalen och Malbacken.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Arbeten med vägbeläggning mellan Saxdalen och Malbacken.
608
Slogåsen
Vägarbete
Väg 608 från Slogåsen till Cirkulationsplats Lyviksberget båda riktningarna
Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan
610.01
Täng
Vägarbete
Väg 610.01 från Täng till Tängs hpl båda riktningarna
Lednings/telearbete
Preliminär sluttid: 2022-07-31 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete
610
Vägarbete
Väg 610 i Jämtlands län, i båda riktningar.
Byggnation av cykelväg i Ås mellan Torsta och Ösabacken.
Preliminär sluttid: 2022-07-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av cykelväg i Ås mellan Torsta och Ösabacken.
611
Klenshyttan
Vägarbete
Väg 611 från Klenshyttan till Blötberget båda riktningarna
Lednings/telearbete.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete.
612
Blötberget
Vägarbete
Väg 612 från Blötberget till Gonäsheden båda riktningarna
Lednings/telearbete.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete.
615
Mälarbacken
Beläggningsarbete
Väg 615 från Mälarbacken till Norsbro båda riktningarna
Beläggningsarbete. Begränsad framkomlighet, trafik regleras med lots och trafiksignal.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete. Begränsad framkomlighet, trafik regleras med lots och trafiksignal.
619
Beläggningsarbete
Väg 619 vid Klenshyttan, i båda riktningar.
Beläggningsarbete. Begränsad framkomlighet och kortare stopp kan förekomma. Arbetet utförs dagtid 06-18.
Preliminär sluttid: 2022-08-25 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete. Begränsad framkomlighet och kortare stopp kan förekomma. Arbetet utförs dagtid 06-18.
620
Björsjö
Vägarbete
Väg 620 från Björsjö till L Snöån båda riktningarna
Ledningsarbete
Preliminär sluttid: 2022-07-05 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete
620
Vägarbete
Väg 620 i Dalarnas län, i båda riktningar.
Kabelarbete.
Preliminär sluttid: 2023-04-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete.
622
Landafors
Vägarbete
Väg 622 från Landafors till Ol-Anders båda riktningarna
Rivning av telelinjer.
Preliminär sluttid: 2022-07-31 16:00
Mer info & Karta
Rivning av telelinjer.
623
Segersta
Vägarbete
Väg 623 från Segersta Kyrka till Vevlinge båda riktningarna
Rivning av telelinje. Arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2022-07-31 16:00
Mer info & Karta
Rivning av telelinje. Arbetsfordon på vägen.
635
Halvarsgårdarna
Beläggningsarbete
Väg 635 från Halvarsgårdarna till Cirkulationsplats N Romme båda riktningarna
Fräsning och beläggningsarbete. Begränsad framkomlighet på platsen
Preliminär sluttid: 2023-11-30 16:00
Mer info & Karta
Fräsning och beläggningsarbete. Begränsad framkomlighet på platsen
639
Gräsberg
Beläggningsarbete
Väg 639 från Gräsberg till Nedre Malsjö båda riktningarna
Beläggningsarbete. Arbetsfordon på vägen. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med lots.
Preliminär sluttid: 2022-07-15 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete. Arbetsfordon på vägen. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med lots.
639
Trångsvikens
Vägarbete
Väg 639 från Trångsvikens skola till Finnsäter båda riktningarna
Lednings/telearbete.
Preliminär sluttid: 2022-12-15 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete.
640
Lillheden
Beläggningsarbete
Väg 640 från Lillheden till Tuna-Hästberg båda riktningarna
Beläggningsarbete mellan Grangärde och Saxhyttan. Trafiken leds förbi platsen med vakt och lots. Arbetet utförs vardagar kl: 06-22.
Preliminär sluttid: 2022-07-15 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete mellan Grangärde och Saxhyttan. Trafiken leds förbi platsen med vakt och lots. Arbetet utförs vardagar kl: 06-22.
640
Ställberget
Vägarbete
Väg 640 från Ställberget till Tuna-Hästberg båda riktningarna
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 00:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
644
Rönnäset
Vägarbete
Väg 644 från Rönnäset till Rämshyttan båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-08-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
646
Rämshyttan
Vägarbete
Väg 646 från Rämshyttan till Floda båda riktningarna
Kortare breddning av väg 646 mellan Rämshyttan och Floda. Ett körfält avstängt, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-07-31 16:00
Mer info & Karta
Kortare breddning av väg 646 mellan Rämshyttan och Floda. Ett körfält avstängt, begränsad framkomlighet.
664
Vägarbete
Väg 664 i Gävleborgs län, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-12-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
664
Lindefallet
Vägarbete
Väg 664 från Lindefallet S till Lindefallet N båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-12-29 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
668
Västervåla
Beläggningsarbete
Väg 668 från Västervåla till Hästbäck båda riktningarna
Fläckvis försegling, skyddsbil på plats.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Fläckvis försegling, skyddsbil på plats.
672
Enångers
Vägarbete
Väg 672 från Enångers Kyrka till Enånger båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
675
Trogsta
Beläggningsarbete
Väg 675 från Trogsta till Tövsätter båda riktningarna
Beläggningsarbete. Risk för stenskott. Begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2022-10-31 00:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete. Risk för stenskott. Begränsad framkomlighet
675
Ängesån
Beläggningsarbete
Väg 675 från Ängesån till Rönnöfors båda riktningarna
Beläggningsarbete. Trafiken dirigeras med trafikljus, vakter och lots. Risk för köbildning och förlängd restid
Preliminär sluttid: 2022-07-29 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete. Trafiken dirigeras med trafikljus, vakter och lots. Risk för köbildning och förlängd restid
679
Galvån
Vägarbete
Väg 679 från Galvån till Lottefors båda riktningarna
Räckesreparationer, begränsad framkomighet. Arbetet pågår vardagar mellan kl 07 - 16.
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info & Karta
Räckesreparationer, begränsad framkomighet. Arbetet pågår vardagar mellan kl 07 - 16.
681
Beläggningsarbete
Väg 681 i Västmanlands län, i båda riktningar.
Beläggningsarbete Fläckvis försegling, skyddsbil på plats.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete Fläckvis försegling, skyddsbil på plats.
682
Ropra
Vägarbete
Väg 682 från Ropra till Sidskogen båda riktningarna
Dikning och trumbyte på angiven sträcka. Arbetet utförs dagtid.
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info & Karta
Dikning och trumbyte på angiven sträcka. Arbetet utförs dagtid.
686
Vejmon
Vägarbete
Väg 686 från Vejmon till Rönnöfors Kyrka båda riktningarna
Förstärkningsarbete i höjd med Rönnöfors, begränsad framkomlighet på sträckan.
Preliminär sluttid: 2022-07-06 18:00
Mer info & Karta
Förstärkningsarbete i höjd med Rönnöfors, begränsad framkomlighet på sträckan.
693
Djupa
Vägarbete
Väg 693 från Djupa till Karsjö båda riktningarna
Dikningsarbete. Arbetsfordon på vägen. Begränsad framkomlighet. Arbetet kommer pågå under vardagar mellan 07:00 - 16:00.
Preliminär sluttid: 2022-08-16 16:00
Mer info & Karta
Dikningsarbete. Arbetsfordon på vägen. Begränsad framkomlighet. Arbetet kommer pågå under vardagar mellan 07:00 - 16:00.
704
Norderåsen
Vägarbete
Väg 704 från Norderåsen S till Norderåsen N båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2023-05-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
704
Per-ersvägen
Vägarbete
Väg 704 från Per-ersvägen till Ljusdal/Hybovägen båda riktningarna
Rasering av telefonlinje.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Rasering av telefonlinje.
704
Vägarbete
Väg 704 i Jämtlands län, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2024-05-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
706
Åsäng
Beläggningsarbete
Väg 706 från Åsäng S till Stigsjö Kyrka båda riktningarna
Beläggningsarbete. Arbetsfordon på vägbanan, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-07-15 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete. Arbetsfordon på vägbanan, begränsad framkomlighet.
708
Vägarbete
Väg 708 i Gävleborgs län, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
721
Villahed
Vägarbete
Väg 721 från Villahed till Horndals bruk båda riktningarna
Nybyggnation av GC-väg utmed väg 721 i Horndal,Trafiken regleras med trafikljus.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Nybyggnation av GC-väg utmed väg 721 i Horndal,Trafiken regleras med trafikljus.
727
Överälve
Vägarbete
Väg 727 från Överälve till Västansjö båda riktningarna
Rasering av telestolpar och kablar
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Rasering av telestolpar och kablar
738
Vägarbete
Väg 738 i Gävleborgs län, i båda riktningar.
Lednings/telearb. Rasering av telestolpar o kablar
Preliminär sluttid: 2022-07-31 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearb. Rasering av telestolpar o kablar
739
Grådö
Beläggningsarbete
Väg 739 från Grådö till Trafikplats Brunna båda riktningarna
Fräsnings- och beläggningsarbete på Grådöbron. Trafik regleras med flaggvakt. Arbetet utförs tors och fre kl.06:00-19:00.
Preliminär sluttid: Idag kl 19:00
Mer info & Karta
Fräsnings- och beläggningsarbete på Grådöbron. Trafik regleras med flaggvakt. Arbetet utförs tors och fre kl.06:00-19:00.
739
Sörväna
Vägarbete
Väg 739 från Sörväna till Ljusbacken båda riktningarna
Lednings/telearb. Rasering av telestolpar o kablar
Preliminär sluttid: 2022-07-31 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearb. Rasering av telestolpar o kablar
740
Vägarbete
Väg 740 i Uppsala län, i båda riktningar.
Nyanläggning av busshållplatser
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Nyanläggning av busshållplatser
740
Vägarbete
Väg 740 i Gävleborgs län, i båda riktningar.
Lednings/telearb.
Preliminär sluttid: 2022-07-31 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearb.
740
Överälve
Vägarbete
Väg 740 från Överälve till Smedsbo båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-07-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
741
Friggesund
Vägarbete
Väg 741 från Friggesund till Älgered båda riktningarna
Vägslotter, långsamtgående fordon på vägen.
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info & Karta
Vägslotter, långsamtgående fordon på vägen.
745
Vägarbete
Väg 745 i Gävleborgs län, i båda riktningar.
Rasering av telestolpar o kablar
Preliminär sluttid: 2022-07-31 16:00
Mer info & Karta
Rasering av telestolpar o kablar
747
Karlberg
Vägarbete
Väg 747 från Karlberg till Frånö fäbodar båda riktningarna
Lednings/telearbete, arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2022-07-31 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete, arbetsfordon på vägen.
749
Storsved
Vägarbete
Väg 749 från Storsved till Aspånäset i riktning mot Aspåsnäset
Lednings/telearbete.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete.
753
Vägarbete
Väg 753 i Jämtlands län, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2024-05-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
756
Anntorpet
Vägarbete
Väg 756 från Anntorpet till Olsbenning båda riktningarna
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Ett körfält avstängt förbi arbetsområdet. Trafiken dirigeras med hjälp av trafiksignal.
Preliminär sluttid: 2023-11-30 16:00
Mer info & Karta
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Ett körfält avstängt förbi arbetsområdet. Trafiken dirigeras med hjälp av trafiksignal.
777
Vägarbete
Väg 777 Nykroppa C till Knaggebo båda riktningarna
Ledningsarbete. Trafiken regleras med trafiksignaler
Preliminär sluttid: 2023-03-30 00:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Trafiken regleras med trafiksignaler
778
Vägarbete
Väg 778 i Örebro län, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
779
Borgvattnet
Vägarbete
Väg 779 från Borgvattnet till Borgänge båda riktningarna
Ledningsarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-12-15 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete i mark.
781
Vägarbete
Väg 781 i Uppsala län, i båda riktningar.
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2023-05-02 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
788
Vägarbete
Väg 788 i Uppsala län, i båda riktningar.
Mötesreglerad trafik, skyddsbil på plats.
Preliminär sluttid: 2024-09-30 16:00
Mer info & Karta
Mötesreglerad trafik, skyddsbil på plats.
794
Norrby
Vägarbete
Väg 794 från Norrby Kyrka till Gamsebo båda riktningarna
Lednings/telearbete. Trafiken dirigeras med trafikljus.
Preliminär sluttid: 2022-12-30 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete. Trafiken dirigeras med trafikljus.
807
Torsång
Vägarbete
Väg 807 från Cirkulationsplats Torsång N till Dalsjö GK båda riktningarna
Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-08-15 00:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan. Begränsad framkomlighet.
807
Torsång
Vägarbete
Väg 807 från Cirkulationsplats Torsång N till Dalsjö GK båda riktningarna
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-08-15 00:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
815
Risede
Vägarbete
Väg 815 från Risede till Trångmon båda riktningarna
Tillfällig bro intill broarbetet på väg815.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Tillfällig bro intill broarbetet på väg815.
822
Hornökrången
Vägarbete
Väg 822 från Hornökrången till Ramsta båda riktningarna
Belysningsarbete. Arbetsfordon på vägen, risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2024-05-30 16:00
Mer info & Karta
Belysningsarbete. Arbetsfordon på vägen, risk för begränsad framkomlighet.
827
Bergmossen
Vägarbete
Väg 827 från Bergmossen till Storbron båda riktningarna
Tryckning och subdraging av optokabel. 2 körfält öppna på rv 63 medans endast ett på rv 827
Preliminär sluttid: 2022-08-30 00:00
Mer info & Karta
Tryckning och subdraging av optokabel. 2 körfält öppna på rv 63 medans endast ett på rv 827
850
Svärdsjö
Vägarbete
Väg 850 från Svärdsjö Brosvedsvägen till Svärdsjö i riktning mot Åmot
Arbete på fastighet invid vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-07-15 16:00
Mer info & Karta
Arbete på fastighet invid vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
865
Blixbo
Beläggningsarbete
Väg 865 från Blixbo till Tofta brunn båda riktningarna
Upprustning av vägen mellan Blixbo och Karlsbyheden. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2023-11-30 16:00
Mer info & Karta
Upprustning av vägen mellan Blixbo och Karlsbyheden. Risk för begränsad framkomlighet.
872
Vägarbete
Väg 872 mellan Österå och Haghed, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
884
Näske
Vägarbete
Väg 884 från Näske till Hummelvik båda riktningarna
Byggnation av nya busshålplatser i höjd med Näske. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-08-08 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av nya busshålplatser i höjd med Näske. Risk för begränsad framkomlighet.
885
Skrike
Vägarbete
Väg 885 från Skrike till Nätra båda riktningarna
Ledningsarbete. Begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Begränsad framkomlighet
886
Bredånger
Vägarbete
Väg 886 från Bredånger till Köpmanholmen båda riktningarna
Byggnation av nya busshålplatser i höjd med Näske. Personal och arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-08-08 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av nya busshålplatser i höjd med Näske. Personal och arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
889
Vägarbete
Väg 889 i Dalarnas län, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
889
Kornsjö
Vägarbete
Väg 889 från Kornsjö till Sunnansjö båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
892
Vägarbete
Väg 892 i Västernorrlands län, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
892
Bjursås
Vägarbete
Väg 892 från Bjursås Skarpsveden till Bjursås skola båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon kan förekomma på vägbanan.
Preliminär sluttid: 2022-07-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon kan förekomma på vägbanan.
893
Grycksbo
Vägarbete
Väg 893 från Grycksbo till Lustebo båda riktningarna
Förläggning av ny ledning.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Förläggning av ny ledning.
895
Kvarntäkt
Beläggningsarbete
Väg 895 från Kvarntäkt till Björsberg båda riktningarna
Urskiftning och beläggningsarbete. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-07-15 16:00
Mer info & Karta
Urskiftning och beläggningsarbete. Begränsad framkomlighet.
908
Skorped
Vägarbete
Väg 908 från Skorped till Mosjö båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
914
Skorped
Vägarbete
Väg 914 från Skorped till Degersjö båda riktningarna
Arbete med vägtrummor och underhåll. Vägen stängs av under dagtid i båda riktningar, hänsyn tas dock till boende längs sträckan
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete med vägtrummor och underhåll. Vägen stängs av under dagtid i båda riktningar, hänsyn tas dock till boende längs sträckan
914
Skorped
Vägarbete
Väg 914 från Skorped till Degersjö båda riktningarna
Förstärkning av väg, trumbyten och dikning. Mycket begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Förstärkning av väg, trumbyten och dikning. Mycket begränsad framkomlighet
915
Oxängen
Vägarbete
Väg 915 från Oxängen till Skogaängarna båda riktningarna
Ledningsarbete. Arbetsfordon kan förekomma på vägbanan.
Preliminär sluttid: 2022-07-15 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Arbetsfordon kan förekomma på vägbanan.
968
Betåsen
Vägarbete
Väg 968 från Betåsen till Tågsjöberg båda riktningarna
Ledningsarbete.Risk för begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.Risk för begränsad framkomlighet
974
Ramsele
Vägarbete
Väg 974 från Ramsele Nyland till Imfors båda riktningarna
Breddning av infart, risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2024-06-27 16:00
Mer info & Karta
Breddning av infart, risk för begränsad framkomlighet.
975
Ådalslidens
Vägarbete
Väg 975 från Ådalslidens Kyrka till Forsås båda riktningarna
Broarbete, risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-09-02 16:00
Mer info & Karta
Broarbete, risk för begränsad framkomlighet.
983
Groningsbäck
Beläggningsarbete
Väg 983 från Groningsbäck till Backe brandstn båda riktningarna
Beläggningsarbete. Trafiken regleras med trafikljus och lots dagtid. Risk för stenskott.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete. Trafiken regleras med trafikljus och lots dagtid. Risk för stenskott.
1032
Österalnäs
Vägarbete
Väg 1032 från Österalnäs till Österbacke båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Trafiken dirigeras med trafikljus.
Preliminär sluttid: 2022-07-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Trafiken dirigeras med trafikljus.
1035
Holmsjö
Vägarbete
Väg 1035 från Holmsjö till Gafselsjön båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
1051
Transtrands
Vägarbete
Väg 1051 från Transtrands Kyrka till Trafikplats Sälen V båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
1052
Boselet
Vägarbete
Väg 1052 från Boselet till Högland båda riktningarna
Mätning/provtagning
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Mätning/provtagning
1067
Vägarbete
Väg 1067 vid Strömnäs, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark i Strömnäs.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark i Strömnäs.
1067
Vägarbete
Väg 1067 vid Stalon, i båda riktningar.
Mätning/provtagning
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Mätning/provtagning
1067
Laxbäcken
Vägarbete
Väg 1067 från Laxbäcken till Malgovik S båda riktningarna
Broarbete. Ett körfält avstängt
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Broarbete. Ett körfält avstängt
1067
Sågån
Beläggningsarbete
Väg 1067 från Sågån till Malgovik båda riktningarna
Förberedande inför beläggningsarbete. Arbetsfordon och skyddsfordon på vägen. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2023-09-29 16:00
Mer info & Karta
Förberedande inför beläggningsarbete. Arbetsfordon och skyddsfordon på vägen. Begränsad framkomlighet.
1067
Strömnäs
Vägarbete
Väg 1067 från Strömnäs gårdar till Bäckmyran båda riktningarna
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
1069
Bullerforsen
Vägarbete
Väg 1069 från Bullerforsen till Karlsbacka båda riktningarna
Kabelarbete i mark i höjd med Ajaberget.
Preliminär sluttid: 2024-11-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark i höjd med Ajaberget.
1069
Ravesta
Vägarbete
Väg 1069 från Ravesta till Faresta båda riktningarna
Vägen avstängd i höjd med Vikessjön på grund av nedsatt bärighet. Schakt och förstärkningsarbeten kommer att utföras, vägen beräknas kunna öppnas under senhösten. Prognosen uppdateras.
Preliminär sluttid: 2022-10-28 16:00
Mer info & Karta
Vägen avstängd i höjd med Vikessjön på grund av nedsatt bärighet. Schakt och förstärkningsarbeten kommer att utföras, vägen beräknas kunna öppnas under senhösten. Prognosen uppdateras.
1070
Vägarbete
Väg 1070 i Västerbottens län, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark i höjd med Svannäs.
Preliminär sluttid: 2024-11-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark i höjd med Svannäs.
1078
Saluböle
Vägarbete
Väg 1078 från Saluböle till Flärke båda riktningarna
Väglinjemålning Flärke - Saluböle, långsamtgående arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: Idag kl 20:00
Mer info & Karta
Väglinjemålning Flärke - Saluböle, långsamtgående arbetsfordon på vägen.
1083
Lövliden
Vägarbete
Väg 1083 från Lövliden till Nästansjön båda riktningarna
Ledningsarbete, arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2023-10-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete, arbetsfordon på vägen.
1083
Staburnäs
Vägarbete
Väg 1083 från Staburnäs till Nästansjö båda riktningarna
Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan
Preliminär sluttid: 2023-10-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan
1084
Vägarbete
Väg 1084 i Västerbottens län, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-07-29 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
1126
Beläggningsarbete
Väg 1126 i Uppsala län, i båda riktningar.
Beläggningsarbete Snabling,
Preliminär sluttid: 2023-01-01 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete Snabling,
Källa: Trafikverket/Trafik24.se

Trafikinformation
Sverige MITT

Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2022 © Trafik24.se