17:53 Örebro Län
Just nu pågår 11 vägarbeten.
708
Karlberg
Vägarbete
Väg 708 från Karlberg till Åbytorp båda riktningarna
Ledningsarbete. Ett körfält avstängt förbi arbetsområdet.
Preliminär sluttid: 2023-03-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Ett körfält avstängt förbi arbetsområdet.
586
Vägarbete
Väg 586 i Örebro län, i båda riktningar.
Ledningsarbete. Trafiken regleras med trafikljus.
Preliminär sluttid: 2023-03-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Trafiken regleras med trafikljus.
831
Vägarbete
Väg 831 i Örebro län, i båda riktningar.
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2023-05-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
Trafikplats
Vägarbete
E18 från Trafikplats Odlingen till Stora rondellen båda riktningarna
Byggnation av cirkulationsplats och tunnel under E18.
Preliminär sluttid: 2023-11-01 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av cirkulationsplats och tunnel under E18.
51
Kvarntorp
Vägarbete
Väg 51 från Cirkulationsplats Kvarntorp till Lövsta båda riktningarna
Ombyggnation av vägen.
Preliminär sluttid: 2023-12-30 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av vägen.
63
Jönshyttan
Vägarbete
Väg 63 från Jönshyttan till Stjärnfors båda riktningarna
Trafiken regleras med trafikljus eller vakt förbi arbetet.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Trafiken regleras med trafikljus eller vakt förbi arbetet.
546
Vägarbete
Väg 546 i Örebro län, i båda riktningar.
Lednings/telearb. Förläggning av fiberkanalisation. Endast 1 körfält förbi arbetsplats.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearb. Förläggning av fiberkanalisation. Endast 1 körfält förbi arbetsplats.
566
Vreta
Vägarbete
Väg 566 från Vreta till Lanna S båda riktningarna
Byggnation av busshållplats. Ett körfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2023-05-02 00:00
Mer info & Karta
Byggnation av busshållplats. Ett körfält avstängt.
732
Tysslinge
Vägarbete
Väg 732 från Ö Tysslinge till Egersta båda riktningarna
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2023-01-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
769
Vägarbete
Väg 769 i Örebro län, i båda riktningar.
Artbete med telestolpar.
Preliminär sluttid: 2023-04-21 16:00
Mer info & Karta
Artbete med telestolpar.
864
Gusselby
Vägarbete
Väg 864 från Gusselby till Luttorpet båda riktningarna
Ledningsarbete. Trafiken regleras med trafiksignal.
Preliminär sluttid: 2023-01-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Trafiken regleras med trafiksignal.
Källa: Trafikverket/Trafik24.se

Trafikinformation
Örebro Län

Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2023 © Trafik24.se