00:58 Västra Götalands Län
Just nu pågår 85 vägarbeten.
Lundbyleden
Lundbytunneln
Vägarbete (5)
E6.21 vid Lundbytunneln i riktning mot Eriksbergsmotet
Östergående tunnelrör i Lundbytunneln avstängt för trafik. Följ orange vägvisning (5)
Preliminär sluttid: Idag kl 05:30
Mer info & Karta
Östergående tunnelrör i Lundbytunneln avstängt för trafik. Följ orange vägvisning
156
Bäckäng
Vägarbete (4)
Väg 156 från Bäckäng till Cirkulationsplats Svenljunga båda riktningarna
VA Schakt. Trafikljusreglerad (4)
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
VA Schakt. Trafikljusreglerad
1662
Heden
Vägarbete (5)
Väg 1662 från Heden till Björkered båda riktningarna
Trumbyte. Följ orange vägvisning. (5)
Preliminär sluttid: 2023-09-30 16:00
Mer info & Karta
Trumbyte. Följ orange vägvisning.
Göteborg
Sisjövägen
Vägarbete (4)
Sisjövägen mellan Knapegårdsvägen och Stora Åvägen i Göteborg kommun
Schakt över Sisjövägen (4)
Preliminär sluttid: 2023-06-04 08:00
Mer info & Karta
Schakt över Sisjövägen
3026
Vrå
Vägarbete (4)
Väg 3026 från Vrå till Bällefors kyrka båda riktningarna
Byte av flera vägtrummor. Följ orange vägvisning. (4)
Preliminär sluttid: 2023-06-11 16:00
Mer info & Karta
Byte av flera vägtrummor. Följ orange vägvisning.
Mölndal
Vägarbete (4)
Baazgatan i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.
VA-arbete mellan Storgatan och Rundbergsgatan. Gatan är stängd för genomfart. Alla fastigheter är nåbara för transporter och dig som boende följ hänvisad väg. (4)
Preliminär sluttid: 2023-08-31 16:30
Mer info & Karta
VA-arbete mellan Storgatan och Rundbergsgatan. Gatan är stängd för genomfart. Alla fastigheter är nåbara för transporter och dig som boende följ hänvisad väg.
Vägarbete (4)
Kungsbackavägen vid Möbelgatan, i båda riktningar.
Arbeten med refuger samt byte av en brunn i korsningen Kungsbackavägen och Möbelgatan. Arbete sker klockan 7-16 på dagarna. (4)
Preliminär sluttid: 2023-06-05 16:00
Mer info & Karta
Arbeten med refuger samt byte av en brunn i korsningen Kungsbackavägen och Möbelgatan. Arbete sker klockan 7-16 på dagarna.
Storgatan
Vägarbete (5)
Storgatan vid Haga Kyrkogata, i båda riktningar.
Avstängt på grund av arbeten med VA-ledningar och gatuarbete samt att tidigare endast tillåten södertrafik inte följdes av trafikanter. (5)
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:30
Mer info & Karta
Avstängt på grund av arbeten med VA-ledningar och gatuarbete samt att tidigare endast tillåten södertrafik inte följdes av trafikanter.
Storgatan
Vägarbete (5)
Storgatan vid Haga Kyrkogata, i båda riktningar.
Storgatan avstängd i norrgående riktning mellan Barnhemsgatan och Åbybergsgatan. Södergående är gatan öppen. Arbete med vattenledningar i Barnhemsgatan och Storgatan samt anpassning av själva gatan för nya byggnader. (5)
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:30
Mer info & Karta
Storgatan avstängd i norrgående riktning mellan Barnhemsgatan och Åbybergsgatan. Södergående är gatan öppen. Arbete med vattenledningar i Barnhemsgatan och Storgatan samt anpassning av själva gatan för nya byggnader.
Göteborg
Mölndalsvägen
Vägarbete (4)
Mölndalsvägen mellan Varbergsbron/Varbergsgatan och E6 (Strindbergsbron) i Göteborg kommun
Arbeten med GC-bana ett körfält avstängt. (4)
Preliminär sluttid: 2023-06-30 18:00
Mer info & Karta
Arbeten med GC-bana ett körfält avstängt.
Hörngatan
Vägarbete (4)
Hörngatan AVSTÄNGT Ej genomfart i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Vatten- och avlopparbete i området. Grävning i vägbana. Avstängd del på Hörngatan, med grävning i etapper. Påbörjas strax norr om korsning med Hjortmossegatan och löper norrut ca 200 meter om nämnda korsning. Förslag på omledningsväg via Lasarettsvägen och Hjortmosseporten (begränsad höjd) och Drottninggatan eller del av Hjortmossegatan öster om Drottninggatan. För gående och cyklister finns framkomlighet. (4)
Preliminär sluttid: 2023-08-31 17:00
Mer info & Karta
Vatten- och avlopparbete i området. Grävning i vägbana. Avstängd del på Hörngatan, med grävning i etapper. Påbörjas strax norr om korsning med Hjortmossegatan och löper norrut ca 200 meter om nämnda korsning. Förslag på omledningsväg via Lasarettsvägen och Hjortmosseporten (begränsad höjd) och Drottninggatan eller del av Hjortmossegatan öster om Drottninggatan. För gående och cyklister finns framkomlighet.
Mölndal
Vägarbete (4)
Barnhemsgatan i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Barnhemsgatan avstängd mellan Storgatan och Villagatan. Storgatan avstängd i norrgående riktning mellan Barnhemsgatan och Åbybergsgatan. Arbete med vattenledningar i Barnhemsgatan och Storgatan samt anpassning av själva gatan. (4)
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Barnhemsgatan avstängd mellan Storgatan och Villagatan. Storgatan avstängd i norrgående riktning mellan Barnhemsgatan och Åbybergsgatan. Arbete med vattenledningar i Barnhemsgatan och Storgatan samt anpassning av själva gatan.
Källegatan
Vägarbete (4)
Källegatan i Skara kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
VA arbete på Källegatan. Gatan avstängd. Omledning finns via Hagaborgsgatan - Skaraborgsgatan - Tullportagatan. För mer information eller frågor om arbetet hänvisas till Skara Energi. (4)
Preliminär sluttid: 2023-06-02 16:00
Mer info & Karta
VA arbete på Källegatan. Gatan avstängd. Omledning finns via Hagaborgsgatan - Skaraborgsgatan - Tullportagatan. För mer information eller frågor om arbetet hänvisas till Skara Energi.
Göteborgsvägen
Vägarbete (4)
Göteborgsvägen i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Återställningsarbete utförs på Göteborgsvägen. Boende/besökare får tillgång till sina fastigheter utmed sträckan. Övriga trafikanter hänvisas via Karlstorpsvägen. Begränsad framkomlighet på gång- eller cykelbana, underlaget är grov grus utmed Göteborgsvägen. Cyklister- och gående hänvisas istället via Starkoddervägen-Tallskogsvägen-Kronogårdsvägen med hänvisningspilar. (4)
Preliminär sluttid: 2023-06-30 14:00
Mer info & Karta
Återställningsarbete utförs på Göteborgsvägen. Boende/besökare får tillgång till sina fastigheter utmed sträckan. Övriga trafikanter hänvisas via Karlstorpsvägen. Begränsad framkomlighet på gång- eller cykelbana, underlaget är grov grus utmed Göteborgsvägen. Cyklister- och gående hänvisas istället via Starkoddervägen-Tallskogsvägen-Kronogårdsvägen med hänvisningspilar.
Göteborg
Sankt
Vägarbete (4)
Sankt Pauligatan mellan Lundgatan och Ingeborgsgatan i Göteborg kommun
Schaktarbete. (4)
Preliminär sluttid: 2023-08-15 18:00
Mer info & Karta
Schaktarbete.
Mölndal
Vägarbete (4)
Taljegårdsgatan i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Arbete med att bygga ny busshållplats samt gång- och cykelvägar för området GoCo. (4)
Preliminär sluttid: 2023-07-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete med att bygga ny busshållplats samt gång- och cykelvägar för området GoCo.
Vägarbete (5)
Danska vägen i Ale kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Danska vägen helt avstängd för genomfart, följ hänvisningspilar för alternativ väg. Gång & cykelbanan kommer vara öppen hela tiden som ligger intill Danska vägen. (5)
Preliminär sluttid: 2024-09-30 06:44
Mer info & Karta
Danska vägen helt avstängd för genomfart, följ hänvisningspilar för alternativ väg. Gång & cykelbanan kommer vara öppen hela tiden som ligger intill Danska vägen.
Bergkullevägen
Vägarbete (4)
Bergkullevägen i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Fjärrvärmearbete utmed gång- och cykelbanan på Bergkullevägen. Avser delen mellan Betesgatan och strax öster om vändsingan för buss. En körfält avstängt och framkomlighet för trafikanter regleras med trafikljus. Gående och cyklister får framkomlighet via tillfällig gång- och cykelbana. (4)
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Fjärrvärmearbete utmed gång- och cykelbanan på Bergkullevägen. Avser delen mellan Betesgatan och strax öster om vändsingan för buss. En körfält avstängt och framkomlighet för trafikanter regleras med trafikljus. Gående och cyklister får framkomlighet via tillfällig gång- och cykelbana.
Göteborg
Sankt
Vägarbete (4)
Sankt Pauligatan mellan Ingeborgsgatan och Willinsbron/Norra Gubberogatan i Göteborg kommun
Arbete med fjärrvärme. Trafikljus reglerar trafiken. (4)
Preliminär sluttid: 2023-10-12 16:00
Mer info & Karta
Arbete med fjärrvärme. Trafikljus reglerar trafiken.
Vägarbete (4)
Frölundagatan vid Pedagogen, i båda riktningar.
Vattenledningsarbete på Frölundagatan mellan Gammagatan och Fässberg Västergård. Trafiken styrs med tillfälliga trafikljus. (4)
Preliminär sluttid: 2023-06-19 17:00
Mer info & Karta
Vattenledningsarbete på Frölundagatan mellan Gammagatan och Fässberg Västergård. Trafiken styrs med tillfälliga trafikljus.
Rörstrandsbron
Vägarbete (5)
Rörstrandsbron i Lidköpings kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Rörstrandsbron stängs av för renovering. Omledning av trafiken kommer att ske. GC-tunnel kommer att vara öppen i nord-sydlig riktning. (5)
Preliminär sluttid: 2023-06-02 23:59
Mer info & Karta
Rörstrandsbron stängs av för renovering. Omledning av trafiken kommer att ske. GC-tunnel kommer att vara öppen i nord-sydlig riktning.
Karlstorpsvägen
Vägarbete (4)
Karlstorpsvägen i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Schakt för vatten- och avloppsarbete. Fordonstrafiken regleras med trafikljus. Gående och cyklister ombedes passera på östra sidan om arbetet. Förslag på alternativ färdväg; E45 eller Hörngatan, Lasarettsvägen (4)
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Schakt för vatten- och avloppsarbete. Fordonstrafiken regleras med trafikljus. Gående och cyklister ombedes passera på östra sidan om arbetet. Förslag på alternativ färdväg; E45 eller Hörngatan, Lasarettsvägen
42
Fristad
Vägarbete (4)
Väg 42 från Cirkulationsplats Fristad till Fristads hed båda riktningarna
Byggnation av en gång och cykelport. Södergående riktning leds om. Följ orange vägvisning. (4)
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av en gång och cykelport. Södergående riktning leds om. Följ orange vägvisning.
Mölndal
Vägarbete (4)
Hagåkersgatan i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Arbete med vatten och avloppsledningar i Hagåkersgatan. Hagåkersgatan är stängd för genomfart mellan nummer 26 och 28 (Mellan Torallagatan och Piltegatan). Samtliga fastigheter är nåbara genom omledning via andra gator. (4)
Preliminär sluttid: 2023-07-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete med vatten och avloppsledningar i Hagåkersgatan. Hagåkersgatan är stängd för genomfart mellan nummer 26 och 28 (Mellan Torallagatan och Piltegatan). Samtliga fastigheter är nåbara genom omledning via andra gator.
Vägarbete (4)
Bifrostgatan vid Häradsgatan, i båda riktningar.
Vid Bifrostgatan, i korsningen med Häradsgatan, sker arbete med vattenledningar åt Göteborgs stad. Tillfälliga körfält och begränsad framkomlighet förekommer. (4)
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Vid Bifrostgatan, i korsningen med Häradsgatan, sker arbete med vattenledningar åt Göteborgs stad. Tillfälliga körfält och begränsad framkomlighet förekommer.
Kungsportsvägen
Vägarbete (4)
Kungsportsvägen i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Ombyggnation av del på Kungsportsvägen, mellan Ekholmsgatan och Nordewallsgatan. Gående hänvisas till södra sidan utmed Kungsportsvägen förbi aktuell vägarbete. Cyklister rekommenderas cykla utmed Hjulkvarnelundsvägen Förslag på framkomlighet för boende i området: Lennart Torstensonsgatan (4)
Preliminär sluttid: 2023-07-11 06:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av del på Kungsportsvägen, mellan Ekholmsgatan och Nordewallsgatan. Gående hänvisas till södra sidan utmed Kungsportsvägen förbi aktuell vägarbete. Cyklister rekommenderas cykla utmed Hjulkvarnelundsvägen Förslag på framkomlighet för boende i området: Lennart Torstensonsgatan
Göteborg
Svalörtsgatan
Vägarbete (4)
Svalörtsgatan i Göteborg kommun
Bron över västerleden, Svalörtsgatan, är avstängd på grund av underhållsarbete. (4)
Preliminär sluttid: 2023-12-31 12:00
Mer info & Karta
Bron över västerleden, Svalörtsgatan, är avstängd på grund av underhållsarbete.
180
Alingsås - Borås
Vägarbete (5)
Väg 180 från Sandhult till Hedared båda riktningarna
Lednignsarbete. Trafiken regleras med trafiksignal. (5)
Preliminär sluttid: 2023-09-30 16:00
Mer info & Karta
Lednignsarbete. Trafiken regleras med trafiksignal.
Rödjanvägen
Vägarbete (4)
Rödjanvägen i Mariestads kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
På grund av nedsatt trafiksäkerhet för alla trafikanter på Rödjanvägen stängs vägen av tillfälligt. Rödjanvägen stängs av efter en riskbedömning där tunga och bredda byggtransporter kommer att trafikera denna kurviga och smala vägen i samband med byggandet av anstalten Rödjan. Gäller genomfartstrafik mellan Gummerstadsvägen och Åsenvägen (4)
Preliminär sluttid: 2023-06-09 16:00
Mer info & Karta
På grund av nedsatt trafiksäkerhet för alla trafikanter på Rödjanvägen stängs vägen av tillfälligt. Rödjanvägen stängs av efter en riskbedömning där tunga och bredda byggtransporter kommer att trafikera denna kurviga och smala vägen i samband med byggandet av anstalten Rödjan. Gäller genomfartstrafik mellan Gummerstadsvägen och Åsenvägen
Göteborg
Vägarbete (4)
Södra Sjöfarten i Göteborg kommun
Södra sjöfarten avstängd mellan Operan och Hisingsbron. Trafiken dubbelriktas på Norra sjöfarten. (4)
Preliminär sluttid: 2024-08-31 16:00
Mer info & Karta
Södra sjöfarten avstängd mellan Operan och Hisingsbron. Trafiken dubbelriktas på Norra sjöfarten.
Kungsportsvägen,
Vägarbete (4)
Kungsportsvägen, avstängd för genomfart i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Ombyggnation av Kungsportsvägen, delen mellan Wilhelm Krusegatan och Ekholmsgatan. Genomfart ej möjlig, enbart boende har tillgång till sina fastigheter. Förslag till omledning via Hjulkvarnelundsvägen, alternativt följ orange hänvisningspilar. (4)
Preliminär sluttid: 2023-07-07 17:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av Kungsportsvägen, delen mellan Wilhelm Krusegatan och Ekholmsgatan. Genomfart ej möjlig, enbart boende har tillgång till sina fastigheter. Förslag till omledning via Hjulkvarnelundsvägen, alternativt följ orange hänvisningspilar.
Hjortmossegatan
Vägarbete (5)
Hjortmossegatan i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Vatten- och avlopparbete i området. Avstängd del på Hjortmossegatan, strax väster om korsning med Karlstorpsvägen, och ca 60 meter väster om nämnda korsning är avstängd för grävning i vägbana. Förslag på omledningsväg via Karlstorpsvägen, Lasarettsvägen och Hjortmosseporten och Hörngatan. För gående och cyklister finns framkomlighet. (5)
Preliminär sluttid: 2024-11-30 16:00
Mer info & Karta
Vatten- och avlopparbete i området. Avstängd del på Hjortmossegatan, strax väster om korsning med Karlstorpsvägen, och ca 60 meter väster om nämnda korsning är avstängd för grävning i vägbana. Förslag på omledningsväg via Karlstorpsvägen, Lasarettsvägen och Hjortmosseporten och Hörngatan. För gående och cyklister finns framkomlighet.
E20
Alingsåsleden
Vägarbete (5)
E6 påfart från E20 (Tpl Olskroksmotet) till E6 (Tpl Olskroksmotet) i Göteborg kommun
Avfarten mot E6 norrgående från E20. Kakeltunneln är avstängd. (5)
Preliminär sluttid: 2023-11-01 16:00
Mer info & Karta
Avfarten mot E6 norrgående från E20. Kakeltunneln är avstängd.
Kungsportsvägen
Vägarbete (4)
Kungsportsvägen i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Avstängd infart- och utfart från Kungsportsvägen till/från Hjulkvarnelundsvägen. (4)
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Avstängd infart- och utfart från Kungsportsvägen till/från Hjulkvarnelundsvägen.
1698
Aplaredsmotet
Vägarbete (4)
Väg 1698 från Aplaredsmotet till Målsryd båda riktningarna
På grund av broskada är bärigheten sänkt på denna väg. Bruttovikt 6 ton. Följ orange vägvisning. (4)
Preliminär sluttid: 2024-08-31 16:00
Mer info & Karta
På grund av broskada är bärigheten sänkt på denna väg. Bruttovikt 6 ton. Följ orange vägvisning.
Oskarsbron
Vägarbete (4)
Oskarsbron i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Upprustningsarbeten samt byggnation av ny gång- och cykelbana på Oskarsbron. Under hela byggtiden kommer det bli begränsad framkomlighet främst för bilister. Gående och cyklister blir inte påverkade. Under byggtiden blir det infartsförbud på Oskarsbron i västlig färdriktning (från Åkersbergsvägen mot Landbersliden) bilister uppmanas att välja alternativ väg via Vänersborgsvägen och Albertsvägen. Fordon eller fordontåg med längd upp till 7 m och max bredd på 2.8 m kan passera Oskarsbron via Landbergsliden, i ostlig färdriktning. Vänligen respektera vägvisningsskyltar och trafikanordningar under byggtiden. (4)
Preliminär sluttid: 2023-06-01 11:00
Mer info & Karta
Upprustningsarbeten samt byggnation av ny gång- och cykelbana på Oskarsbron. Under hela byggtiden kommer det bli begränsad framkomlighet främst för bilister. Gående och cyklister blir inte påverkade. Under byggtiden blir det infartsförbud på Oskarsbron i västlig färdriktning (från Åkersbergsvägen mot Landbersliden) bilister uppmanas att välja alternativ väg via Vänersborgsvägen och Albertsvägen. Fordon eller fordontåg med längd upp till 7 m och max bredd på 2.8 m kan passera Oskarsbron via Landbergsliden, i ostlig färdriktning. Vänligen respektera vägvisningsskyltar och trafikanordningar under byggtiden.
527
Hällingsjö
Vägarbete (4)
Väg 527 från Hällingsjö till Björketorps kyrka båda riktningarna
Byggnation av gång- och cykelbana. Trafikljusreglerad. (4)
Preliminär sluttid: Imorgon kl 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av gång- och cykelbana. Trafikljusreglerad.
2183
Vildmarksporten
Vägarbete (4)
Väg 2183 Ed Vildmarksporten till Rörviken båda riktningarna
Utförande av bärighetshöjande åtgärder på sträckan. Avvattningsåtgärder och breddning av väg. Trafikljusreglerad (4)
Preliminär sluttid: 2024-07-19 16:00
Mer info & Karta
Utförande av bärighetshöjande åtgärder på sträckan. Avvattningsåtgärder och breddning av väg. Trafikljusreglerad
Vägarbete (4)
Aminogatan vid Söderleden, i båda riktningar.
Arbete med fjärrvärmeledningar. Trafiken styrs med tillfälliga trafiksignaler. (4)
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Arbete med fjärrvärmeledningar. Trafiken styrs med tillfälliga trafiksignaler.
Mölndal
Vägarbete (5)
Forsebron i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Nybyggnation av bro. Omledning via Rygatan. Tillfällig gång- och cykelbro finns. Ersättningsbuss trafikerar Kvarnby-området till Mölndals station. (5)
Preliminär sluttid: 2023-08-31 16:00
Mer info & Karta
Nybyggnation av bro. Omledning via Rygatan. Tillfällig gång- och cykelbro finns. Ersättningsbuss trafikerar Kvarnby-området till Mölndals station.
Mölndal
Vägarbete (5)
Mölndals bro i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Husbyggnation som tar ett körfält i västergående riktning samt trottoar i anspråk. Gående hänvisas till södra sidan av Mölndals bro (5)
Preliminär sluttid: 2024-08-31 16:00
Mer info & Karta
Husbyggnation som tar ett körfält i västergående riktning samt trottoar i anspråk. Gående hänvisas till södra sidan av Mölndals bro
Göteborg
Björlandavägen
Vägarbete (4)
Väg 565 från Swedenborgsplatsen till Lexby Östergård båda riktningarna
Byggnation av Björlandamotet. (4)
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av Björlandamotet.
Göteborg
Hisingsleden
Vägarbete (4)
E6.20 Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Breddning av Hisingsleden samt byggnation av ny trafikplats. (4)
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Breddning av Hisingsleden samt byggnation av ny trafikplats.
Göteborg
Lundbyleden
Vägarbete (5)
E6.21 Brunnsbomotet södergående, 0.910 till Brunnsbomotet södergående, 0.910 båda riktningarna
Påfarten från Brunnsbomotet i riktning mot Tingstadstunneln/Marieholmstunneln och E6 norrgående mot Oslo är avstängd. (5)
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Påfarten från Brunnsbomotet i riktning mot Tingstadstunneln/Marieholmstunneln och E6 norrgående mot Oslo är avstängd.
Göteborg
Säterigatan
Vägarbete (4)
Säterigatan mellan Nordviksgatan och Västra Eriksbergsgatan i Göteborg kommun
Säterigatan är avstängd. Följ orange vägvisning.. (4)
Preliminär sluttid: Imorgon kl 18:00
Mer info & Karta
Säterigatan är avstängd. Följ orange vägvisning..
Göteborg
Göteborg
Vägarbete (5)
Korsvägen nära Eklandagatan i Göteborg kommun
Det är mycket begränsad framkomlighet vid Korsvägen. . (5)
Preliminär sluttid: 2024-08-30 16:00
Mer info & Karta
Det är mycket begränsad framkomlighet vid Korsvägen. .
E6 E20
Kungsbackaleden
Vägarbete (4)
E6 från Lackarebäcksmotet (68) till Örgrytemotet (71) båda riktningarna
Broarbete vid Kallebäcksmotet. Arbetet utförs nattetid mellan 21.00-05.00. (4)
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Broarbete vid Kallebäcksmotet. Arbetet utförs nattetid mellan 21.00-05.00.
E 6
Svinesundsbron
Norrut
Vägarbete (4)
E6 vid Svinesundsbron i riktning mot Oslo
Underhållsarbete av broräcke och kantbalk. Följ orange vägvisning. (4)
Preliminär sluttid: 2023-10-31 16:00
Mer info & Karta
Underhållsarbete av broräcke och kantbalk. Följ orange vägvisning.
E 6
Kungälvsleden
Vägarbete (5)
E6 från Tingstadsmotet (77) till Olskroksmotet (74) båda riktningarna
Arbete i Tingstadstunneln. Följ orange vägvisning. (5)
Preliminär sluttid: 2023-10-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete i Tingstadstunneln. Följ orange vägvisning.
Göteborg
Hisingsleden
Vägarbete (4)
E6.20 från Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Byggnation av Björlandamotet. Kortare stopp kan förekomma. (4)
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av Björlandamotet. Kortare stopp kan förekomma.
E 6
Tingstadstunneln
Vägarbete (5)
E6 vid Tingstadstunneln båda riktningarna
Begränsad framkomlighet på grund av renovering av Tingstadstunneln. (5)
Preliminär sluttid: 2023-10-31 23:59
Mer info & Karta
Begränsad framkomlighet på grund av renovering av Tingstadstunneln.
Göteborg
Lundbyleden
Vägarbete (5)
E6.21 Brunnsbomotet till Ringömotet
Renovering Tingstadstunneln. Påfarten från Lundbyleden till Tingstadstunneln avstängd. Välj annan väg. (5)
Preliminär sluttid: 2023-10-23 16:00
Mer info & Karta
Renovering Tingstadstunneln. Påfarten från Lundbyleden till Tingstadstunneln avstängd. Välj annan väg.
Göteborg
Hisingsleden
Sprängningsarbete (4)
E6.20 från Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Sprängningsarbete som kräver korta stop av trafiken på Hisingsleden. (4)
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Sprängningsarbete som kräver korta stop av trafiken på Hisingsleden.
E20
Skara - Örebro
Vägarbete (4)
E20 från Gålstad till Trafikplats Kinnekulle båda riktningarna
Beläggning av slitlager. Skyddsfordon på vägbanan (4)
Preliminär sluttid: Imorgon kl 16:00
Mer info & Karta
Beläggning av slitlager. Skyddsfordon på vägbanan
E20
Alingsås - Skara
Vägarbete (4)
E20 från Lund till S Härene båda riktningarna
Ombyggnation av E20. (4)
Preliminär sluttid: 2023-06-09 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av E20.
E20
Alingsås - Skara
Vägarbete (4)
E20 från Trafikplats Vårgårda till Lund båda riktningarna
Byggnation av nya E20. (4)
Preliminär sluttid: 2023-10-31 23:00
Mer info & Karta
Byggnation av nya E20.
E20
Alingsås - Skara
Vägarbete (4)
E20 Gunnarsgården till Västergården båda riktningarna
Ombyggnation E20 Ribbingsberg till Eling. Brobyggnation och breddning av väg. (4)
Preliminär sluttid: 2023-07-13 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation E20 Ribbingsberg till Eling. Brobyggnation och breddning av väg.
E20
Alingsås - Skara
Vägarbete (4)
E20 från S Härene till Eling båda riktningarna
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Ribbingsberg och Eling. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen. (4)
Preliminär sluttid: 2023-10-01 16:00
Mer info & Karta
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Ribbingsberg och Eling. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen.
E20
Alingsås - Skara
Vägarbete (4)
E20 från Eling till Trafikplats Vara båda riktningarna
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Eling och Vara. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen. (4)
Preliminär sluttid: 2023-10-01 16:00
Mer info & Karta
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Eling och Vara. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen.
E20
Alingsås - Skara
Vägarbete (4)
E20 från Trafikplats Hjultorp till Gunnarsgården båda riktningarna
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Vårgårda och Ribbingsberg. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen. (4)
Preliminär sluttid: 2023-09-30 16:00
Mer info & Karta
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Vårgårda och Ribbingsberg. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen.
E45
Oscarsleden
Vägarbete (4)
E45 Fiskhamnsmotet 03,515 till Järntorgsmotet 04,050
Byggnation av ställning. Skyddsfordon på vägbanan. (4)
Preliminär sluttid: 2023-06-02 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av ställning. Skyddsfordon på vägbanan.
E45
Götaleden
Vägarbete (5)
E45 av-/påfart från Norra Sjöfarten (Tpl Lilla Bommenmotet) till E45 (Tpl Lilla Bommenmotet) i Göteborg kommun
Påfart till Götatunneln stängs då Norra sjöfarten dubbelriktas. (5)
Preliminär sluttid: 2023-09-22 16:00
Mer info & Karta
Påfart till Götatunneln stängs då Norra sjöfarten dubbelriktas.
40
Borås
mot Göteborg
Vägarbete (4)
Väg 40 från Brämhultsmotet (88) till Annelundsmotet (86) i riktning mot Göteborg
Renovering av bullerplank. Begränsad framkomlighet förbi platsen. (4)
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Renovering av bullerplank. Begränsad framkomlighet förbi platsen.
44
Häljestena
Vägarbete (4)
Väg 44 från Häljestena till Lavad kyrka båda riktningarna
Underhållsarbete. Trafiken regleras med vakter. (4)
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info & Karta
Underhållsarbete. Trafiken regleras med vakter.
2561
Vägarbete (4)
Väg 2561 Grästorp Ö till Grästorp N båda riktningarna
Underhållsarbete. Trafiken regleras med vakt. Skyddsfordon kommer att förekomma på vägen under arbetets gång. (4)
Preliminär sluttid: 2023-06-02 16:00
Mer info & Karta
Underhållsarbete. Trafiken regleras med vakt. Skyddsfordon kommer att förekomma på vägen under arbetets gång.
156
Hällingsjö - Skene
Vägarbete (4)
Väg 156 Hjorttorp till Buagärde båda riktningarna
Breddning av väg, trafikljusreglerad. (4)
Preliminär sluttid: 2023-07-30 16:00
Mer info & Karta
Breddning av väg, trafikljusreglerad.
161
Ulseröd
Vägarbete (4)
Väg 161 från Ulseröd till Färjeläge Finnsbo båda riktningarna
Ledningsarbete. Barriär utsatt. (4)
Preliminär sluttid: 2023-08-31 23:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Barriär utsatt.
E20
Alingsås
Vägarbete (5)
Väg 180 från Götaplan Alingsås till Kungsgatan Alingsås båda riktningarna
Ledningsarbete. Ett körfält i varje riktning är avstängt med betongbarriär. Risk för köbildning. (5)
Preliminär sluttid: 2023-06-22 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Ett körfält i varje riktning är avstängt med betongbarriär. Risk för köbildning.
186
Tengene
Vägarbete (4)
Väg 186 från Tengene kyrka till Lunnevi båda riktningarna
Byggnation av ny rondell. trafiken leds på förbifart förbi arbetsplatsen. (4)
Preliminär sluttid: 2023-09-30 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av ny rondell. trafiken leds på förbifart förbi arbetsplatsen.
190
Brobacka
Vägarbete (4)
Väg 190 Brobacka till Brogården båda riktningarna
Belysningsarbete. Trafikljusreglerad (4)
Preliminär sluttid: 2023-07-31 16:00
Mer info & Karta
Belysningsarbete. Trafikljusreglerad
Göteborg
Björlandavägen
Vägarbete (4)
Väg 565 från Swedenborgsplatsen till Björlandavägen båda riktningarna
Breddning av väg. Trafiksignaler reglerar trafiken. (4)
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Breddning av väg. Trafiksignaler reglerar trafiken.
574
Ellesbovägen
Vägarbete (4)
Väg 574 från Ellesbovägen till Jordfallsmotet (84) båda riktningarna
Kabelarbete. Trafikljusreglerad (4)
Preliminär sluttid: 2023-06-09 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete. Trafikljusreglerad
744
Sollids
Vägarbete (4)
Väg 744 från Sollids fyr till Mollösund båda riktningarna
Underhållsarbete. Trafiksignalreglerad (4)
Preliminär sluttid: 2025-08-31 16:00
Mer info & Karta
Underhållsarbete. Trafiksignalreglerad
751
Färjeläge
Vägarbete (4)
Väg 751 från Färjeläge Fruvik till Kättorp båda riktningarna
Förstärkningsarbete (4)
Preliminär sluttid: 2025-08-31 16:00
Mer info & Karta
Förstärkningsarbete
851
Öv
Vägarbete (4)
Väg 851 från Öv Tuntorp till Giljan båda riktningarna
Förstärkningsarbete. Trafiken regleras med trafikljus och väntetid upp till 30 min kan förekomma. (4)
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Förstärkningsarbete. Trafiken regleras med trafikljus och väntetid upp till 30 min kan förekomma.
988
Hogdalsmotet
Vägarbete (4)
Väg 988 från Hogdalsmotet (113) till Stene båda riktningarna
Arbete med bergsskärningar. Trafiksignalreglerad (4)
Preliminär sluttid: 2023-07-14 16:00
Mer info & Karta
Arbete med bergsskärningar. Trafiksignalreglerad
988
Hogdalsmotet
Vägarbete (4)
Väg 988 från Hogdalsmotet (113) till Stene båda riktningarna
Arbete med bergsskärningar. Trafiksignalreglerad (4)
Preliminär sluttid: 2023-07-14 16:00
Mer info & Karta
Arbete med bergsskärningar. Trafiksignalreglerad
1186
Vägarbete (4)
Väg 1186 vid Smögen båda riktningarna
Broarbete. Trafiken regleras med trafiksignal. Maxbredd 4,0 m. (4)
Preliminär sluttid: Imorgon kl 16:00
Mer info & Karta
Broarbete. Trafiken regleras med trafiksignal. Maxbredd 4,0 m.
1757
Sandared
Vägarbete (4)
Väg 1757 från Sandared till Lundaskog båda riktningarna
Vägräckesarbeten. Trafiken kommer att regleras med hjälp utav vakter, även skyddsfordon kommer att förekomma på vägen under arbetets gång. (4)
Preliminär sluttid: 2024-08-31 16:00
Mer info & Karta
Vägräckesarbeten. Trafiken kommer att regleras med hjälp utav vakter, även skyddsfordon kommer att förekomma på vägen under arbetets gång.
1760
Kvarnholmen
Vägarbete (4)
Väg 1760 Kvarnholmen till Holmared båda riktningarna
Lednings-/telearbete. Trafikljusreglerad. (4)
Preliminär sluttid: 2023-06-01 16:00
Mer info & Karta
Lednings-/telearbete. Trafikljusreglerad.
1848
Annelund
Beläggningsarbete (4)
Väg 1848 från Annelund V till Snipebro båda riktningarna
Beläggningsarbete. Trafiken dirigeras förbi arbetsplatsen med vakt och lots. Risk för stenskott och slirig vägbana. Välj om möjligt annan väg. (4)
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete. Trafiken dirigeras förbi arbetsplatsen med vakt och lots. Risk för stenskott och slirig vägbana. Välj om möjligt annan väg.
1968
Kilanda
Vägarbete (4)
Väg 1968 Kilanda till Brogården båda riktningarna
Arbete med nedtagning av luftburen ledning. (4)
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Arbete med nedtagning av luftburen ledning.
2115
Skottbacka
Vägarbete (4)
Väg 2115 från Skottbacka till Ed Bergslätt båda riktningarna
Renovering av Hökedal bro. Trafiksignalreglerad. (4)
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Renovering av Hökedal bro. Trafiksignalreglerad.
2504
Fåglum
Vägarbete (4)
Väg 2504 från Fåglum till Vägatorp båda riktningarna
Standardhöjande åtgärder. Trafiksignalreglerad (4)
Preliminär sluttid: 2023-10-15 16:00
Mer info & Karta
Standardhöjande åtgärder. Trafiksignalreglerad
2504
Gunnarsgården
Vägarbete (5)
Väg 2504 Gunnarsgården till Infart Fåglums k:a båda riktningarna
Arbete med vägbanan. (5)
Preliminär sluttid: 2023-10-31 23:00
Mer info & Karta
Arbete med vägbanan.
Källa: Trafikverket/Trafik24.se

Trafikinformation
Västra Götalands Län
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
trafikradion med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2006 - 2023 © Trafikradion