19:23 StorGöteborg 13.5 °C
Just nu pågår 71 vägarbeten.
E6 E20
Kungsbackaleden
Norrut
Vägarbete
E6 vid Gårdamotet (72) i riktning mot Oslo
Påfarten från Gårdamotet mot E6 norrut är avstängd på grund av underhållsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-09-26 14:00
Mer info & Karta
Påfarten från Gårdamotet mot E6 norrut är avstängd på grund av underhållsarbete.
Ledetvägen
Vägarbete
Ledetvägen i Ale kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
GC-banan avstängd (Mellan Björkvägen och till Alafors Fria skola) för schaktarbete så flaggvakter på plats hjälper oskyddade trafikanter så dom kan passera medans flaggvakterna stoppar trafiken.
Preliminär sluttid: 2022-12-22 13:13
Mer info & Karta
GC-banan avstängd (Mellan Björkvägen och till Alafors Fria skola) för schaktarbete så flaggvakter på plats hjälper oskyddade trafikanter så dom kan passera medans flaggvakterna stoppar trafiken.
Göteborg
Vägarbete
Torgny Segerstedtsgatan mellan E6.20 och Saltholmsgatan i Göteborg kommun
Provgropar för kontroll av Grundkonstruktion
Preliminär sluttid: 2022-09-30 17:00
Mer info & Karta
Provgropar för kontroll av Grundkonstruktion
560
Frölunda
Vägarbete
Väg 560 från Frölunda smedja till Högsbo industriomr. båda riktningarna
Beläggning - körbana.
Preliminär sluttid: 2022-10-14 18:00
Mer info & Karta
Beläggning - körbana.
Vägarbete
Lindholmsallén
Beläggning - körbana.
Preliminär sluttid: 2022-10-07 08:00
Mer info & Karta
Beläggning - körbana.
Göteborg
Prästvägen
Vägarbete
Prästvägen mellan Fyrväpplingsgatan och Åbogårdsgatan i Göteborg kommun
Lednings- kabelarbeten - schakt.
Preliminär sluttid: Imorgon kl 18:00
Mer info & Karta
Lednings- kabelarbeten - schakt.
Göteborg
Järntorgsgatan
Vägarbete
Järntorgsgatan till Järntorgsgatan/Pusterviksbron mellan Olof Palmes Plats och Stora Badhusgatan i Göteborg kommun
Byggtrafik till och från Sverigehuset.
Preliminär sluttid: 2023-02-15 17:00
Mer info & Karta
Byggtrafik till och från Sverigehuset.
Mölndal
Vägarbete
Forsebron i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Nybyggnation av bro. Omledning via Rygatan. Tillfällig gång- och cykelbro finns. Ersättningsbuss trafikerar Kvarnby-området till Mölndals station.
Preliminär sluttid: 2023-08-31 16:00
Mer info & Karta
Nybyggnation av bro. Omledning via Rygatan. Tillfällig gång- och cykelbro finns. Ersättningsbuss trafikerar Kvarnby-området till Mölndals station.
Göteborg
Dag Hammarskjöldsleden
Vägarbete
Marconigatan mellan Musikvägen och Dag Hammarskjöldsleden i Göteborg kommun
Kabelarbete.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 18:00
Mer info & Karta
Kabelarbete.
956
Ekenäs
Vägarbete
Väg 956 från Ekenäs till Sandbäck båda riktningarna
Brobyggnation vid Stockaån. Följ orange vägvisning.
Preliminär sluttid: 2023-02-28 16:00
Mer info & Karta
Brobyggnation vid Stockaån. Följ orange vägvisning.
Kungsbacka
Göteborgsvägen
Vägarbete
Göteborgsvägen i Kungsbacka kommun i Hallands län, i båda riktningar.
Byggnation av cirkulationsplats. Tillfällig förbifart
Preliminär sluttid: 2022-11-30 15:20
Mer info & Karta
Byggnation av cirkulationsplats. Tillfällig förbifart
Mölndal
Vägarbete
Mölndals bro i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Husbyggnation som tar ett körfält i västergående riktning samt trottoar i anspråk. Gående hänvisas till södra sidan av Mölndals bro
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Husbyggnation som tar ett körfält i västergående riktning samt trottoar i anspråk. Gående hänvisas till södra sidan av Mölndals bro
1627
Hyssna
Vägarbete
Väg 1627 från Hyssna kyrka till Ljungslätt båda riktningarna
Broarbete. Följ orange vägvisning.
Preliminär sluttid: 2022-12-19 16:00
Mer info & Karta
Broarbete. Följ orange vägvisning.
Göteborg
Kruthusgatan
Vägarbete
Kruthusgatan mellan Kruthuslänken och Centralslingan i Göteborg kommun
Breddning av Kruthuslänken.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Breddning av Kruthuslänken.
Göteborg
Hisingsleden
Vägarbete
E6.20 Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Breddning av Hisingsleden samt byggnation av nytt mot.
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Breddning av Hisingsleden samt byggnation av nytt mot.
Göteborg
Centralenområdet
Vägarbete
Centralenområdet i Göteborgs kommun.
Arbete med Västlänken.
Preliminär sluttid: 2024-01-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete med Västlänken.
norrgående
Norrut
Vägarbete
E20 avfart mot E6 norrgående i riktning mot Oslo
Avfarten mot E6 norrgående från E20. Kakeltunneln är avstängd.
Preliminär sluttid: 2023-11-01 16:00
Mer info & Karta
Avfarten mot E6 norrgående från E20. Kakeltunneln är avstängd.
Göteborg
Lundbyleden
Vägarbete
E6.21 Brunnsbomotet södergående, 0.910 till Brunnsbomotet södergående, 0.910 båda riktningarna
Påfarten från Brunnsbomotet i riktning mot Tingstadstunneln/Marieholmstunneln och E6 norrgående mot Oslo är avstängd.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Påfarten från Brunnsbomotet i riktning mot Tingstadstunneln/Marieholmstunneln och E6 norrgående mot Oslo är avstängd.
Göteborg
Korsvägen
Sprängningsarbete
Korsvägen i Göteborgs kommun
Varje vardag stoppas trafiken runt Korsvägen i cirka 10 minuter mellan klockan 10:00 - 10:30 samt 12:30 - 13:00. Undvik köer genom att välja annan väg.
Preliminär sluttid: 2023-04-01 16:00
Mer info & Karta
Varje vardag stoppas trafiken runt Korsvägen i cirka 10 minuter mellan klockan 10:00 - 10:30 samt 12:30 - 13:00. Undvik köer genom att välja annan väg.
1940
Kommungräns
Vägarbete
Väg 1940 från Kommungräns Partille/Lerum till Svartåliden båda riktningarna
Väg avstängd på grund av vägskada.
Preliminär sluttid: 2024-01-31 16:00
Mer info & Karta
Väg avstängd på grund av vägskada.
Göteborg
Säterigatan
Vägarbete
Säterigatan mellan Nordviksgatan och Västra Eriksbergsgatan i Göteborg kommun
Säterigatan är avstängd.
Preliminär sluttid: 2022-12-11 16:00
Mer info & Karta
Säterigatan är avstängd.
Göteborg
Marieholmsgatan/Gullbergs
Vägarbete
Marieholmsgatan/Gullbergs Strandgata till Gullbergs Strandgata mellan Lilla Marieholmsgatan och Hamntorgsgatan i Göteborg kommun
Marieholmsgatan ovanför Tingstadstunneln är trafikljusreglerad.
Preliminär sluttid: 2023-02-01 16:00
Mer info & Karta
Marieholmsgatan ovanför Tingstadstunneln är trafikljusreglerad.
1625
Rydal
Vägarbete
Väg 1625 Rydal till Bua båda riktningarna
Bro över Husån vid Rydal avstängd på grund av skada. Följ orange vägvisning
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Bro över Husån vid Rydal avstängd på grund av skada. Följ orange vägvisning
Kvarnbygatan
Vägarbete
Kvarnbygatan vid Gamla Torget, i båda riktningar.
Kvarnbygatan, vid Gamla torget i Mölndals Kvarnby påverkas av arbeten i Mölndalsån/forsen. Gatan förskjuts något mot Gamla torget.
Preliminär sluttid: 2023-01-31 17:00
Mer info & Karta
Kvarnbygatan, vid Gamla torget i Mölndals Kvarnby påverkas av arbeten i Mölndalsån/forsen. Gatan förskjuts något mot Gamla torget.
Vägarbete
Bifrostgatan vid Lantbruksgatan, i båda riktningar.
Bifrostgatan, mellan Idrottsvägen och Lantbruksgatan/Frejagatan. Arbeten med gator och VA-ledningar för kommande byggnation. Tidvis är ett körfält avstängt på delar av gatan. Trafik regleras med trafikljus.
Preliminär sluttid: 2022-12-30 16:30
Mer info & Karta
Bifrostgatan, mellan Idrottsvägen och Lantbruksgatan/Frejagatan. Arbeten med gator och VA-ledningar för kommande byggnation. Tidvis är ett körfält avstängt på delar av gatan. Trafik regleras med trafikljus.
Göteborg
Masthamnsgatan
Vägarbete
Masthamnsgatan mellan Nordhemsgatan och Järnvågsgatan i Göteborg kommun
Byggnation av fastigheter, ett körfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2023-02-13 15:00
Mer info & Karta
Byggnation av fastigheter, ett körfält avstängt.
Göteborg
Göteborg
Vägarbete
Korsvägen nära Eklandagatan i Göteborg kommun
Det är mycket begränsad framkomlighet vid Korsvägen. .
Preliminär sluttid: 2024-08-30 16:00
Mer info & Karta
Det är mycket begränsad framkomlighet vid Korsvägen. .
E 6
Kungälvsleden
Vägarbete
E6 från Olskroksmotet (74) till Gullbergsmotet (75) båda riktningarna
Arbete med bro, sidostöd.
Preliminär sluttid: 2022-11-04 16:00
Mer info & Karta
Arbete med bro, sidostöd.
E 6
Vägarbete
E 6 på Kungälvsleden vid Bäckebolsmotet (79), i riktning mot Stenungsund.
Ombyggnation bussläge.
Preliminär sluttid: 2022-10-04 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation bussläge.
Göteborg
Hisingsleden
Vägarbete
E 6.20 på Hisingsleden vid Assar Gabrielssons väg, i båda riktningar.
Trafikomläggning: trafiken kommer ledas om på en tillfällig väg vid sidan av ordinarie väg. I övrigt ingen påverkan.
Preliminär sluttid: 2023-04-30 16:00
Mer info & Karta
Trafikomläggning: trafiken kommer ledas om på en tillfällig väg vid sidan av ordinarie väg. I övrigt ingen påverkan.
Beläggningsarbete
E6 Lyckornamotet till Spekeröd båda riktningarna
Ödsmål - Stora Höga södergående. Då aktivt arbete ej bedrivs finns risk för stenskott. Varning för höga kanter.
Preliminär sluttid: 2022-10-28 16:00
Mer info & Karta
Ödsmål - Stora Höga södergående. Då aktivt arbete ej bedrivs finns risk för stenskott. Varning för höga kanter.
Göteborg
Lundbyleden
Vägarbete
E6.21 av-/påfart från E6.21 till E6.21, Inlandsgatan i Göteborg kommun
Barriär utmed vägkant.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Barriär utmed vägkant.
E 6
Kungälvsleden
Vägarbete
E6 från Olskroksmotet (74) till Gullbergsmotet (75) båda riktningarna
Arbete med ny järnvägsbro över E6 mellan Gullbergsmotet och Olskroksmotet. Begränsad framkomlighet fredagar klockan 19:00 till måndagar klockan 05:00 under perioden 22 juli till 31 oktober.
Preliminär sluttid: 2023-07-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete med ny järnvägsbro över E6 mellan Gullbergsmotet och Olskroksmotet. Begränsad framkomlighet fredagar klockan 19:00 till måndagar klockan 05:00 under perioden 22 juli till 31 oktober.
Göteborg
Hisingsleden
Vägarbete
E6.20 från Säve Depå till Assar Gabrielssons väg båda riktningarna
Byggnation av Björlandamotet
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av Björlandamotet
E45
Marieholmsleden
Vägarbete
E45 Tpl Marieholmsmotet till Tpl Marieholmsmotet båda riktningarna
Påfarten vid Waterloogatan är stängd under renoveringen med Tingstadstunneln. Trafiken hänvisas till den nya påfarten vid Marieholmsgatan.
Preliminär sluttid: 2023-10-31 16:00
Mer info & Karta
Påfarten vid Waterloogatan är stängd under renoveringen med Tingstadstunneln. Trafiken hänvisas till den nya påfarten vid Marieholmsgatan.
E 6
Tingstadstunneln
Vägarbete
E6 vid Tingstadstunneln båda riktningarna
Begränsad framkomlighet på grund av renovering av Tingstadstunneln.
Preliminär sluttid: 2023-10-31 23:59
Mer info & Karta
Begränsad framkomlighet på grund av renovering av Tingstadstunneln.
Göteborg
Lundbyleden
Vägarbete
E6.21 från Brunnsbomotet till Ringömotet (76) i riktning mot Ringömotet
Tunnelrenovering Tingstadstunneln. Påfarten från Lundbyleden till Tingstadstunneln avstängd. Välj annan väg.
Preliminär sluttid: 2023-10-23 16:00
Mer info & Karta
Tunnelrenovering Tingstadstunneln. Påfarten från Lundbyleden till Tingstadstunneln avstängd. Välj annan väg.
Göteborg
Lundbyleden
Vägarbete
E6.21 från Eriksbergsmotet till Lindholmsmotet båda riktningarna
Byggnation av serviceväg samt bullerplank.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av serviceväg samt bullerplank.
E6 E20
Kungsbackaleden
Vägarbete
E6 av-/påfart från Redbergsvägen (Cpl Olskroksmotet) till E6 (Tpl Olskroksmotet) i Göteborg kommun
Fasta arb.platser På fart olskroken
Preliminär sluttid: 2024-08-31 16:00
Mer info & Karta
Fasta arb.platser På fart olskroken
Göteborg
Lundbyleden
Vägarbete
E6.21 från Eriksbergsmotet till Lindholmsmotet båda riktningarna
Montering av skyltar för vägarbete och trafikverkets informationstavlor samt etablera 700 m betongbarriär. Arbetet pågår klockan 19-05.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Montering av skyltar för vägarbete och trafikverkets informationstavlor samt etablera 700 m betongbarriär. Arbetet pågår klockan 19-05.
Göteborg
Hisingsleden
Vägarbete
E6.20 Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Sprängningsarbeten på Hisingsleden i höjd med Assar Gabrielssons väg.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Sprängningsarbeten på Hisingsleden i höjd med Assar Gabrielssons väg.
Göteborg
Hisingsleden
Vägarbete
E6.20 Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Utfart av byggtrafik i höjd med Assar Gabrielssons väg.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Utfart av byggtrafik i höjd med Assar Gabrielssons väg.
Göteborg
Hisingsleden
Vägarbete
E6.20 från Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Förberedande arbeten för faunapassage, begränsad framkomlighet i båda riktningar. Arbetet bedrivs endast måndag - fredag kl 19-05. Ingen påverkan på trafiken övrig tid.
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Förberedande arbeten för faunapassage, begränsad framkomlighet i båda riktningar. Arbetet bedrivs endast måndag - fredag kl 19-05. Ingen påverkan på trafiken övrig tid.
E6 E20
Kungsbackaleden
Sprängningsarbete
E6 från Lackarebäcksmotet (68) till Örgrytemotet (71) båda riktningarna
Varje vardag mellan klockan 11:20 och 11:40 stoppas trafiken i bägge riktningar på E6 i höjd med Kallebäcksmotet. Varje stopp varar i cirka 10 minuter. Planera din resa för att undvika köer.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Varje vardag mellan klockan 11:20 och 11:40 stoppas trafiken i bägge riktningar på E6 i höjd med Kallebäcksmotet. Varje stopp varar i cirka 10 minuter. Planera din resa för att undvika köer.
Göteborg
Hisingsleden
Sprängningsarbete
E6.20 från Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Sprängningsarbete som kräver korta stopp av trafiken på Hisingsleden mellan Gustaf Larssons Väg och Björlandavägen.
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Sprängningsarbete som kräver korta stopp av trafiken på Hisingsleden mellan Gustaf Larssons Väg och Björlandavägen.
E6 E20
Kungsbackaleden
Söderut
Vägarbete
E6 från Kallebäcksmotet (70) till Lackarebäcksmotet (68) i riktning mot Malmö
Betongbarriär längs med Västlänkprojektet Kallebäck. Arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2022-10-01 16:00
Mer info & Karta
Betongbarriär längs med Västlänkprojektet Kallebäck. Arbetsfordon på vägen.
E 6
Vägarbete
E 6 på Kungsbackaleden vid Ullevimotet (73), i riktning mot Halmstad.
Avetablering av tillfällig in- och utfart samt lossningszon till byggnation av p-hus.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info & Karta
Avetablering av tillfällig in- och utfart samt lossningszon till byggnation av p-hus.
E20
Alingsåsleden
mot Alingsås
Vägarbete
E20 från Olskroksmotet (74) till Trafikplats Ånäsmotet (75) i riktning mot Alingsås
Inkoppling av vattenledning till befintlig kulvert.
Preliminär sluttid: 2022-09-26 16:00
Mer info & Karta
Inkoppling av vattenledning till befintlig kulvert.
E20
Alingsåsleden
mot Alingsås
Vägarbete
E20 från Olskroksmotet (74) till Trafikplats Ånäsmotet (75) i riktning mot Alingsås
Inkoppling av vattenkulvert.
Preliminär sluttid: 2022-09-26 05:00
Mer info & Karta
Inkoppling av vattenkulvert.
E20
Alingsås
Vägarbete
E20 Götaplan Alingsås till Sveaplan Alingsås
Tillfällig påfart till E20 från Gjuterigatan. Ett körfält på E20 avstängt.
Preliminär sluttid: 2022-11-06 16:00
Mer info & Karta
Tillfällig påfart till E20 från Gjuterigatan. Ett körfält på E20 avstängt.
E20
Alingsåsleden
Vägarbete
E20 Tpl Hulanmotet till Tpl Hulanmotet båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Längdschakt i slänt
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Längdschakt i slänt
E45
Gullbergstunneln / Götaleden
Vägarbete
E45 Gullbergstunneln östra mynning till Gullbergsmotet båda riktningarna
Byggnation av byggväg.
Preliminär sluttid: 2024-08-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av byggväg.
168
Marstrandsvägen
Vägarbete
Väg 168 vid Instöbron, i båda riktningar.
Broarbete, arbete på gång- och cykel-bana.
Preliminär sluttid: 2022-10-07 16:00
Mer info & Karta
Broarbete, arbete på gång- och cykel-bana.
E20
Alingsås
Vägarbete
Väg 180 från Götaplan Alingsås till Kungsgatan Alingsås båda riktningarna
Ledningsarbete. Ett körfält i varje riktning är stängt. Avstängning med betongbarriär på platsen. Risk för köbildning.
Preliminär sluttid: 2022-12-23 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Ett körfält i varje riktning är stängt. Avstängning med betongbarriär på platsen. Risk för köbildning.
190
Gråbovägen
Vägarbete
Väg 190 vid Olofstorp, i riktning mot Nossebro.
Ombyggnation bussläge.
Preliminär sluttid: 2022-09-28 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation bussläge.
190
Gråbo - Sollebrunn
Vägarbete
Väg 190 från Björboholm till Brogården båda riktningarna
Byggnation av tillfällig anslutningsväg till etablering för vatten och avlopp i området.
Preliminär sluttid: 2023-03-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av tillfällig anslutningsväg till etablering för vatten och avlopp i området.
549
Vägarbete
Väg 549 på Landvettervägen vid Härryda, i båda riktningar.
Ombyggnation av busshållplatser.
Preliminär sluttid: 2022-11-13 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av busshållplatser.
554
Hindåsvägen
Vägarbete
Väg 554 från Varpholmen till Bollebygds kyrka båda riktningarna
Byggtrafik
Preliminär sluttid: 2023-07-01 00:00
Mer info & Karta
Byggtrafik
554
Hindås
Vägarbete
Väg 554 från Rya till Hindås båda riktningarna
Lednings-/telearbete. Trafikljusreglerad.
Preliminär sluttid: 2022-12-20 16:00
Mer info & Karta
Lednings-/telearbete. Trafikljusreglerad.
Göteborg
Björlandavägen
Vägarbete
Väg 565 från Lexby Östergård till Skrabro båda riktningarna
Lednings-/telearbete. Andra etappen av schaktningsarbeten.
Preliminär sluttid: 2022-10-30 16:00
Mer info & Karta
Lednings-/telearbete. Andra etappen av schaktningsarbeten.
Göteborg
Björlandavägen
Vägarbete
Väg 565 från Björlandavägen till Lexby Östergård båda riktningarna
Ombyggnation av Björlandavägen. Trafiken regleras med trafiksignaler mellan kl. 15.00 - 18.00.
Preliminär sluttid: 2022-10-30 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av Björlandavägen. Trafiken regleras med trafiksignaler mellan kl. 15.00 - 18.00.
Göteborg
Björlandavägen
Vägarbete
Väg 565 Lexby Östergård till Swedenborgsplatsen båda riktningarna
Byggnation av Björlandamotet.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av Björlandamotet.
Göteborg
Björlandavägen
Vägarbete
Väg 565 från Lexby Östergård till Skrabro i riktning mot Kongahällavägen
In- och utfart för byggtrafik på Björlandavägen
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
In- och utfart för byggtrafik på Björlandavägen
721
Beläggningsarbete
Väg 721 i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Beläggningsarbete Beläggning av vägen. Arbetet styrs med vakt och lots.
Preliminär sluttid: 2023-11-30 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete Beläggning av vägen. Arbetet styrs med vakt och lots.
721
Beläggningsarbete
Väg 721 i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Fräsning av anslutningar, justering och beläggning av vägen.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Fräsning av anslutningar, justering och beläggning av vägen.
945
Vägarbete
Väg 945 i Hallands län, i båda riktningar.
Fasta arb.platser Byte av brunn
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Fasta arb.platser Byte av brunn
956
Ekenäs
Vägarbete
Väg 956 från Ekenäs till Kyrkobyn båda riktningarna
Arbete med längsgående barriär. Trafikljusreglerad
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Arbete med längsgående barriär. Trafikljusreglerad
1757
Grönkullen
Vägarbete
Väg 1757 Grönkullen till Sandared V båda riktningarna
Byggnation av gång- och cykelbana samt busshållsplats.
Preliminär sluttid: 2023-03-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av gång- och cykelbana samt busshållsplats.
1757
Grönkullen
Vägarbete
Väg 1757 från Grönkullen till Olsfors båda riktningarna
Nybyggnation av gång o cykelväg. Trafiken regleras med trafiksignal.
Preliminär sluttid: 2023-03-31 16:00
Mer info & Karta
Nybyggnation av gång o cykelväg. Trafiken regleras med trafiksignal.
1758
Beläggningsarbete
Väg 1758 i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Beläggningsarbete i båda riktningar. Trafiken regleras med vakt och lots. Väntetid på uppemot 30 minuter kan förekomma vid vägbredd under 5,5m.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete i båda riktningar. Trafiken regleras med vakt och lots. Väntetid på uppemot 30 minuter kan förekomma vid vägbredd under 5,5m.
1937
Vägarbete
Väg 1937 i Västra Götalands län.
Ombyggnation bussläge.
Preliminär sluttid: 2022-09-28 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation bussläge.
Källa: Trafikverket/Trafik24.se

Trafikinformation
StorGöteborg

Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2022 © Trafik24.se