22:53 E16 Gävle - Norge
Just nu pågår 2 vägarbeten.
Mårbacken
Vägarbete (4)
E16 från Mårbacken till Västanå båda riktningarna
Utbyte av vägräcke. Trafikljusreglerad (4)
Preliminär sluttid: 2026-08-31 23:59
Mer info & Karta
Utbyte av vägräcke. Trafikljusreglerad
Länsgr.
Vägarbete (4)
E16 från Länsgr. Dalarnas/Gävleborgs län vid Edsken till Cirkulationsplats Hofors båda riktningarna
Ombyggnation av genomfart Hofors. Personal och arbetsfordon på vägen. Begränsad framkomlighet. (4)
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av genomfart Hofors. Personal och arbetsfordon på vägen. Begränsad framkomlighet.
Källa: Trafikverket/Trafik24.se

Trafikinformation
E16 Gävle - Norge
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
trafikradion med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2006 - 2023 © Trafikradion