17:36 E16 Gävle - Norge
Just nu pågår 1 vägarbete.
Hofors
Vägarbete (4)
E16 från Cirkulationsplats Hofors till Trafikplats Tegelbruket båda riktningarna
Broarbete. Begränsad framkomlighet (4)
Preliminär sluttid: 2024-10-31 16:00
Mer info & Karta
Broarbete. Begränsad framkomlighet
Källa: Trafikverket/Trafik24.se

Trafikinformation
E16 Gävle - Norge
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
trafikradion med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2006 - 2024 © Trafikradion